Số 2 - Năm 2013 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2013

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Chọn lọc vật liệu có tính trạng vỏ hạt mỏng phục vụ tạo giống ngô nếp ăn tươi chất lượng cao Selection of Thinner Pericarp Thickness for Quality of Fresh Waxy Corn 
Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Văn Hà, Dương Thị Loan, Vũ Thị Bích Hạnh, Vũ Văn Liết
135
2.Nhận biết khả năng chịu hạn của một số dòng, giống lúa địa phương làm vật liệu di truyền cho chọn tạo giống lúa thích ứng với điều kiện khó khăn về nước tưới Identification of Drought-tolerant Lines and Local Cultivars for Development Genetic Material an
Nguyễn Thị Hảo, Đàm Văn Hưng, Phạm Mỹ Linh, Vũ Quốc Đại, Lê Thị Hậu, Đồng Huy Giới, Vũ Văn Liết
145
3.Đặc tính quang hợp và tích lũy chất khô của một số dòng lúa ngắn ngày mới chọn tạo Photosynthetic Characteristics and Dry Matter Accumulation of New Developed Rice Lines with Short Growth Duration
Đỗ Thị Hường, Đoàn Công Điển, Tăng Thị Hạnh, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Văn Cường
154
4.So sánh một số giống lúa chất lượng trong vụ xuân tại cánh đồng Mường Thanh huyện Điện Biên Comparison of Some Quality Paddy Varieties in Spring Crop at Muong Thanh Field, Dien Bien District
Hoàng Công Mệnh, Hoàng Tuấn Hiệp, Phạm Tiến Dũng
161
5.Một số biện pháp kỹ thuật tăng khả năng nhân giống của cây đinh lăng lá nhỏ, Polyscias fruticosa (L.) Harms tại Gia Lâm, Hà Nội Techniques For Improving Vegetative Propagation Rate of (Polyscias fruticosa (L.) Harms in Gia Lam, Hanoi
Ninh Thị Phíp
168
6.Hiện trạng và hướng duy trì hệ thống cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Status and Direction to Maintain of Green Spaces System on Hanoi University of Agriculture Campus
Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Hữu Cường
173
7.Chọn lọc dòng ngô có khả năng chịu hạn dựa trên kiểu hình và marker phân tử Selection of Inbred Maize Lines for Drought Tolerance Using Phenotyic Evaluation and Genetic Markers
Phan Đức Thịnh, Hoàng Thị Thùy, Phạm Quang Tuân, Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Hân, Vũ Văn Liết
184
CHĂN NUÔI, THÚ Y & NTTS
1.Khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain kháng stress nuôi tại Trung tâm giống lợn chất lượng cao – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Growth Performance and Semen Quality of the Stress Negative Piétrain Boars Raised at the Animal Far
Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Bùi Văn Định, Bùi Hữu Đoàn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình
194
2.Năng suất sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(landrace x Yorkshire) với đực giống (Piétrain x Duroc) có thành phần Piétrain kháng stress khác nhau Growth Rate, Carcass and Meat Quality of Crossbreds between F1(L
Phạm Thị Đào, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Đình Tôn, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình
200
3.Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà đẻ trứng Lương Phượng Using Microbial Fermented Litter for Laying Hens
Nguyễn Thị Tuyết Lê, Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Hường
209
4.Growth Performance and Sperm Quality of Stress Negative Piétrain Boars and Their Hybrids with Duroc Sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn đực Piétrain kháng stress thuần và đực lai với Duroc
Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Farnir Frédéric, Pascal Leroy and Đặng Vũ Bình
217
5.Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm chân trắng SPF nuôi thương phẩm trong bể composit trong nhà (Litopenaeus vannamei) Effect of Stocking Density on Growth Rate and Survival of White Leg Shrimp, Litopenaeus Vannamei, Raised on Ind
Nguyễn Phương Toàn, Vũ Văn Sáng, Nguyễn Viết Vương, Nguyễn Quang Tuất, Đặng Thị Dịu, Đoàn Thị Nhinh, Trần Thế Mưu, Vũ Văn In
223
6.Ảnh hưởng của mật độ ương lên tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ cam Amphiprion percula (Lacepede, 1802) Effect of Density on Growth and Survival Rate of Orange Clownfish Larvae Amphiprion percula (Lacepede, 1802)
Trần Thị Lê Trang và Trần Văn Dũng
230
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Khảo sát khả năng hấp phụ chất màu xanh metylen trong môi trường nước của vật liệu CoFe2O4/ Bentonite Study of Absorption Ability of CoFe2O4/ Bentonite Material for Methylene Blue Dye
Đoàn Thị Thúy Ái
236
KINH TẾ, XÃ HỘI & PTNT
1.Tác động của suy thoái kinh tế đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở một số tỉnh phía Bắc The Impacts Of Economic Recession On Enterprises In The North Of Vietnam
Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Hải Núi
239
2.Sự tham gia của cộng đồng các dân tộc trong các hoạt động giảm nghèo ở một số địa phương miền núi phía Bắc The Participation of Ethnic Communities in Poverty Reduction Activities in the Northern Mountainous Region
Lưu Thị Tho và Phạm Bảo Dương
249
3.Non-Farm Employment and Household Income: A Case Study of Hanoi’s Peri-Urban Areas Việc làm phi nông nghiệp và thu nhập của nông hộ: Trường hợp nghiên cứu vùng ngoại thành Hà Nội
Trần Quang Tuyến and Steven Lim


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN