Số 2 - Năm 2006 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2006

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. Chế độ mưa và sản xuất lúa ở huyện Tram kak, tỉnh Takeo, Campuchia
Lim Sokha Pheakdey, Trần Đức Viên, Chan Nareth
2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L02 trong điều kiện vụ xuân tại Gia Lâm – Hà Nội 
Bùi Xuân Sửu
3. Hệ số di truyền và phân tích hệ số đường đối với các yếu tố cấu thành năng suất củ khoai lang
Vũ Đình Hòa
4. Thành phần sâu hại lúa, sâu cuốn lá nhỏ và côn trùng ký sinh chúng vụ mùa 2005 tại Gia Lâm- Hà Nội
Đặng Thị Dung
CHĂN NUÔI THÚ Y
1. Ảnh hưởng của ủ chua và kiềm hoá rơm lúa tươi đến khả năng phân giải in-sacco của rơm
Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm, Nguyễn Hùng Sơn
2. Sử dụng bã sắn ủ chua với cám đỗ xanh để vỗ béo bò thịt 
Mai Thị Thơm, Bùi Quang Tuấn
3. Khả năng sinh sản của một số giống dê nhập nội
Nguyễn Bá Mùi, Đinh Văn Bình
4. Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái ngoại Landrace, Yorkshire và F1(Landrace x Yorkshire) đời bố mẹ
Phan Xuân Hảo
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. Kết quả nghiên cứu bước đầu về ứng dụng phần mềm Fluent trong tính toán dòng nhiều pha
Hoàng Đức Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan
2. Nghiên cứu phương pháp mô tả động cơ không đồng bộ ba pha trên hệ toạ độ tựa theo từ trường rôto
Nguyễn Văn Đạt, Vũ Tư Khoa
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Tình hình sản xuất rau của tỉnh Hà Tây
Hồ Thị Lam Trà, Hoàng Xuân Phương
2. Thực trạng du lịch nông thôn Ninh bình nhìn từ giác độ chi tiêu của du khách 
Vũ Văn Tám, Lê Hữu ảnh
3. Xu hướng biến động dân số, lao động, đất lúa và sản lượng lúa của tỉnh Hải Dương đến năm 2020 
Nguyễn Văn Song, Nguyễn Thị Hải Ninh, Nguyễn Phúc Thọ, Trần Tấn Nhật, Đỗ Xuân Thấm
4. Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2005: Thành tựu và triển vọng
Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Đình Thao
5. Hiệu quả sản xuất rau an toàn trong nhà lưới ở ngoại thành Hà Nội
Bùi Thị Gia


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN