Số 7 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – 2020

Đăng ngày:07/07/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Một số đặc tính sinh học phân tử của chủng PEDV (Porcine Epidemic Diarrhea Virus) phân lập ở lợn nuôi tại Hưng Yên
Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Trương Hà Thái, Huỳnh Thị Mỹ Lệ ……………………….. 463
Kết quả thiết lập phản ứng trung hòa Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) sử dụng chủng thực địa phân lập tại miền Bắc
Nguyễn Thị Bích, Trần Văn Khánh, Nguyễn Thanh Ba, Chu Thị Thanh Hương……………… 475
Đặc điểm bệnh lý của lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi (African Swine Fever) tại các ổ dịch đầu tiên ở Việt Nam 
Bùi Thị Tố Nga, Lê Văn Phan, Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan ………………………………………………………………………….. 485
Sự hiện diện của Porcine Parvovirus 1 (PPV1) ở lợn nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận 
Nguyễn Văn Giáp, Mai Thị Ngân, Lê Văn Trường, Vũ Thị Ngọc, Võ Văn Hiểu, Tạ Thị Kim Chung, Vũ Đức Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ …………………………………………………. 495
Nghiên cứu ứng dụng môi trường nuôi thành thục trứng lợn in vitro phù hợp với điều kiện Việt Nam 
Đỗ Thị Kim Lành, Hoàng Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Kazuhiro Kikuchi, Takeshige Otoi, Nguyễn Thị Thu Trang, Sử Thanh Long ………………….. 504
Nghiên cứu đánh giá độc lực của chủng virus dịch tả lợn châu Phi VNUA – ASFV – L01 phân lập tại tỉnh Hà Nam – Việt Nam trên lợn thí nghiệm 
Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Lan, Đào Lê Anh, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thu Hương …………………………………………………………………………………………… 510
Nghiên cứu sự lưu hành của Avian Metapneumovirus (aMPV) ở gà nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
Cao Thị Bích Phượng, Lê Bá Hiệp, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp ……………………… 520
Đặc điểm bệnh lý tăng sinh nội mạc tử cung thỏ cái nuôi làm cảnh trên địa bàn Hà Nội
Nguyễn Vũ Sơn, Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Hữu Nam ………… 529

THÔNG TIN NGẮN
SHORT COMMUNICATION

Gây động dục chủ động và cố định thời gian thụ tinh nhân tạo trên đàn bò sữa tại Vĩnh Phúc 
Sử Thanh Long, Đỗ Thị Khánh Linh, Phan Thị Hằng, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Văn Thanh …………………………………………………………………………………………………. 538BÌA TẠP CHÍ KHNNVN