Số 3 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – 2023

Đăng ngày:07/04/ 2023

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng của kết hợp phân bón gốc với phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây cà tím
Thiều Thị Phong Thu, Trần Thị Thiêm, Phùng Xé Pa ……………………………………………….. 279

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Xác định sự lưu hành của Porcine Adenovirus (PAdV) trên đàn lợn nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
Lê Văn Trường, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Đặng Hữu Anh, Nguyễn Văn Giáp,
Mai Thị Ngân, Võ Văn Hiểu, Trịnh Hương Ly, Lê Văn Phan ……………………………………… 289
Ảnh hưởng của đa hình gen PIT1, H-FABP, PIK3C3 VÀ CAST đến năng suất thân thịt, chất lượng thịt của lợn Ỉ
Phan Thị Tươi, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thái Anh,
Nguyễn Hoàng Thịnh, Đỗ Đức Lực ………………………………………………………………………… 297
Phân lập và đánh giá tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn Streptoccocus agalactiae gây bệnh mù mắt trên ếch Thái Lan (Rana tigerina) nuôi tại một số tỉnh phía Bắc
Đặng Thị Hóa, Vũ Đức Mạnh, Tô Thị Ngọc Anh, Trần Thị Trinh, Đoàn Thị Nhinh,
Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài……………………………………………………………………………. 309
Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt gà Tiên Yên nuôi bằng khẩu phần ăn tự phối trộn từ 13 tuần tuổi đến xuất bán
Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Vũ Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Nga,
Bùi Thị Kim Oanh, Vũ Đình Tôn …………………………………………………………………………….. 320
Sử dụng phương pháp PCR phát hiện một số loại thịt vật nuôi
Nguyễn Thương Thương, Trần Bích Phương, Nguyễn Thái Anh, Đỗ Đức Lực,
Nguyễn Hoàng Thịnh …………………………………………………………………………………………….. 329

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của thông số công nghệ đến chất lượng sữa đậu tương bổ sung bí đỏ
Trần Thị Định, Nguyễn Thị Thúy Ngà, Vũ Thị Huyền, Daylan A. Tzompa-Sosa,
Koen Dewettinck ………………………………………………………………………………………………….. 335
Phân lập và ứng dụng vi khuẩn tía quang hợp trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Thị Liên, Trần Thị Huyền Nga, Nguyễn Mạnh Khải,
Trần Thị Đào, Cung Thị Ngọc Mai, Nguyễn Trọng Gia Khánh, Lê Thị Nhi Công ………….345

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Đặng Nam Phương, Trần Hương Giang, Vũ Thị Thu Hương ………………………………………354
Đánh giá nhu cầu bảo hiểm cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Văn Tạc, Nguyễn Tri Khiêm ………………………………………………………………………..364

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Thương mại hoá nông nghiệp và nghèo đa chiều: Bài tổng quan
Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Trần Thanh Đức,
Hoàng Thị Hồng Quế, Phan Việt Toàn, Lê Việt Linh, Hoàng Dũng Hà,
Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Nam, Lê Chí Hùng Cường, Trương Thị Hằng …………………..374BÌA TẠP CHÍ KHNNVN