Năm 2008 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Special Issue
25/09/2017

CONTENTS 1. Economic Viability of diseases – free potato seeds Developed Using Rapid Multiplication Techniques Do Kim Chung 3 2. Factors affecting the interfacial properties of surfactant absorbed layers on an oil droplet surface Nguyen …

Số 6 – Năm 2008
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số giống kê Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Thu Thuỷ 497 2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng bí xanh …

Số 5 – Năm 2008
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Xây dựng quy trình nhân nhanh giống địa lan Hồng Hoàng (Cymbidium iridioides) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào Hoàng Thị Nga, Nguyễn Quang Thạch, Đỗ Đức Thịnh, Hoàng Minh …

Số 4 – Năm 2008
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nhân giống cây bạch đàn  Nguyễn Thị Lý Anh, Hoàng Thị Tuyết Nhung 305 2. Dùng phân lân để xúc tiến việc phân giải rơm rạ vụ xuân được vùi làm phân …

Số 3 – Năm 2008
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương rau nhập nội tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng Nguyễn Khắc Anh, Phạm Minh Cương, Trần Văn Lài 217 2. Đặc …

Số 2 – Năm 2008
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Một số kết quả bước đầu về cải tạo vườn xoài ở bản Cốc Lắc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Phạm Thị Hương 105 2. Khảo sát tập đoàn dòng ngô …

Số 1 – Năm 2008
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Một số đặc điểm sinh học của các giống ong nhập nội Đồng Minh Hải, Phùng Hữu Chính, Đinh Văn Chỉnh 3 2. Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN