Số 7 - Năm 2012 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – Năm 2012

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Ảnh hưởng của trồng xen cây mạch môn và phân bón đến cỏ dại, sâu bệnh hại trên vườn chè non Influence of Intercropping and Fertilizer for Mondo Grass on Weeds, Disease and Insect Pests at Young Tea Garden
Nguyễn Thế Hinh, Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Văn Tuất
949
2.Sử dụng vật liệu tử diệp để nghiên cứu ảnh hưởng của muối ăn đối với quang hợp ở cây Mai Dương (Mimosa pigra L.) Using Cotyledon as a Material for Studying the Effect of Sodium Chloride on Mimosa pigra L. Leaf Photosynthesis
Đỗ Thường Kiệt, Thomas J. Givnish, Trần Triết, Bùi Trang Việt
956
3.Nghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc đối với nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smiley) ở ngoài đồng Efectectiveness of Some of Pesticide to Control Panicle Rice Mite (Steneotarsonemus spinki Smiley) on the Field
Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Văn Đĩnh
962
CHĂN NUÔI, THÚ Y & NTTS
1.Biểu hiện lâm sàng và bệnh tích hội chứng gày còm sau cai sữa liên quan đến Porcine circovirus type 2 ở đàn lợn nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam Clinical Signs and Pathological Lesions in Pigs with PCV2 Associated – Postweaning Multisystemic Wastin
Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Nguyễn Bá Tiếp
968
2.Đặc điểm ngoại hình và khả năng cho thịt của gà địa phương lông cằm tại Lục Ngạn, Bắc Giang Externality Characteristic and Meat Production of Bearded Local Chicken in Luc Ngan, Bac Giang
Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Chí Thành, Lê Anh Đức, Nguyễn Bá Hiếu
978
3.Determination of the digestibility of some plant ingredients for grass carp (Ctenopharyngodon idella) Xác định độ tiêu hóa của một số nguyên liệu thực vật đối với cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella)
Trần Thị Nắng Thu
986
4.Ảnh hưởng độ mặn đến khả năng sinh sản của cá rô phi vằn chọn giống trong môi trường lợ mặn (Oreochromis niloticus) Effect of Salinity on Reproductive Performance of Selected Brackish Water Nile Tilapia Strain (Oreochromis niloticus) 
Lê Minh Toán, Vũ Văn Sáng, Trịnh Đình Khuyến
993
5.Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thân thịt của lợn Bản và lợn lai F1 (Móng Cái × Bản) nuôi tại tỉnh Hoà Bình Growth rate, carcass performance and meat quality of Ban pigs and crossbred F1 (Mong Cai x Ban) pig raised in Hoa Binh province
Vũ Đình Tôn, Nguyễn Công Oánh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Duy, Lê Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Thắng
1000
6.Ảnh hưởng của mật độ nuôi vỗ đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và khả năng sinh sản của tôm chân trắng bố mẹ sạch bệnh (Litopenaeus vannamei) Effect of Rearing Density on Growth, Survival and Reproductive Performance of White Leg Shrimp Broodstock SPF (Lito
Vũ Văn Sáng, Nguyễn Quang Trung, Vũ Văn In, Trần Thế Mưu
1008
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Current Status and Orientation of Residential Areas in Quang Xuong District, Thanh Hoa Province, Vietnam Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Hà Thế Anh, Đỗ Thị Tám
1014
2.Nghiên cứu đặc điểm sử dụng đất đỏ bazan (ferralsols) tỉnh Đắk Lắk Study of Land Use Characteristics Red Basalt (Ferralsols) Đak Lak Province
Phạm Thế Trịnh
1024
KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
1.Bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRS) trong nghiên cứu quan hệ di truyền giữa các chủng nấm mốc Aspergillus spp. Preliminary Evaluation of Potential Use of Simple Sequence Repeats (SSRs) in Studying Genetic Relationshi
Nguyễn Khắc Hải, Đỗ Hải Quỳnh, Bùi Thị Thanh, Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Ngọc Chỉnh, Đặng Xuân Nghiêm
1032
KINH TẾ, XÃ HỘI & PTNT
1.Giải pháp quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản các huyện phía Nam thành phố Hà Nội Solutions on Environmental Management of Aquacultural Production in the Southern Suburb of Hanoi
Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Văn Hùng
1044
2.Access to Credit of Animal Production Households: A Study in Hai Duong Province, Vietnam Tiếp cận tín dụng của các hộ chăn nuôi: Nghiên cứu tại tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Lê Thị Minh Châu, Philippe Lebailly, Nguyễn Tuấn Sơn
1050
3.Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Study on Consumption Demands of Bat Trang Ceramics Products
Phạm Bảo Dương, Nguyễn Thị Thủy Ly
1061
4.Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc thực thi hợp đồng tiêu thụ nông sản kém giữa nông dân và doanh nghiệp ở Việt Nam Analyzing Causes of Failure in Contract Farming Enforcement between Farmer and Entrepreneur in Vietnam
Trần Quốc Nhân, Ikuo Takeuchi
1069
5.Cạnh tranh chất lượng sản phẩm cà phê nhân của Đắk Lắk Competitiveness of Quality Coffee Beans of Dak Lak
Nguyễn Thanh Trúc, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Minh


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN