Số 5 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – 2018

Đăng ngày:11/10/ 2018

MỤC LỤC – CONTENTS

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác và sinh trưởng của
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) giai đoạn giống

Huỳnh Thanh Tới, Nguyễn Thị Hồng Vân ……………………………………………………………………………………………………………………….425
Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa),
zuri (Brachiaria ruziziensis), keo dậu (leucaeana leucocephala) trong khẩu
phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

Hà Xuân Bộ, Nguyễn Thị Vinh, Đỗ Đức Lực …………………………………………………………….433
Sử dụng thức ăn xanh lên men lỏng trong chăn nuôi lợn thịt
Trần Hiệp, Nguyễn Thị Tuyết Lê …………………………………………………………………………439
Kết quả gây động dục trên đàn bò sữa tại Ba Vì bằng vòng tẩm progesterone
Việt Nam (PROB)

Giang Hoàng Hà, Phạm Văn Giới, Sử Thanh Long ……………………………………………………448
Năng suất và chất lượng thịt của vịt Cổ Lũng
Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Bá Mùi ………………………………………………………………………………….457
Hiện trạng môi trường nước, trầm tích hồ tây (Hà Nội) và đề xuất một
số giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Ngô Sỹ Vân, Vũ Thị Hồng Nguyên, Kim Thị Thoa,
Nguyễn Đức Tuân, Kim Văn Vạn …………………………………………………………………………………464
Đánh giá đa dạng di truyền và sai khác di truyền của hai dòng gà ri với một số
giống gà khác

Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Thanh Sơn……………………………………………………………………..473

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Ảnh hưởng của hệ sinh thái ngọt và lợ đến sinh trưởng lúa và đặc tính hoá học
đất trong hệ thống canh tác lúa – tôm ở tỉnh Bạc Liêu

Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng ………………………………………………………………………………..481
Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
Trần Xuân Miễn, Dương Đăng Khôi ………………………………………………………………………491

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Sự biến đổi hàm lượng phenolic, carotenoid và hoạt tính kháng oxy hóa
trong quá trình chín của cà chua

Nguyễn Văn Lâm, Đào Thị Ngọc Mai …………………………………………………………………….. 500
Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên
hợp máy cắt rải hàng gốc rạ

Nguyễn Trọng Minh, Bùi Việt Đức ………………………………………………………………………….. 511

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân ở
huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn …………………………………………………………………….. 519
Analysis of factors influencing labor quality in the handicraft sector of Bac Ninh
Nguyen Ngoc Tung, Ngo Thi Thuan, Nguyen Hung Anh ………………………………………….. 527BÌA TẠP CHÍ KHNNVN