Số 3 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – 2019

Đăng ngày:09/08/ 2019

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đánh giá khả năng chịu mặn ở đầu giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng  của một số giống khoai sọ (Colocasiaesculenta (L.) Schott var. antiquorum)

Phan Thị Hồng Nhung, Phạm Văn Cường, Tăng Thị Hạnh, Trần Thị Minh Ngọc………….. 169

Ảnh hưởng của ngập úng ở các giai đoạn sinh trưởng đến một số chỉ tiêu sinh lý và năng suất cá thể cây đậu xanh

Vũ Tiến Bình………………………………………………………………………………………………………….. 178

Lượng dinh dưỡng N, P, K cây lúa hấp thu trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long

Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Lâm Ngọc Phương…………………………………………………… 187

CHĂN NUÔI-THÚ Y-NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Tính đa hình đơn nucleotide  trong phân đoạn gen mã hóa enzyme cathepsin D Aspartic protease của loài giun móc truyền lây Ancylostoma ceylanicum

Dương Đức Hiếu, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thu Hương, Lê Đức Vĩnh,
Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Chiên, Nguyễn Văn Phương………………………. 196

Định danh và đánh giá đa dạng di truyền cá chim vây vàng bằng chỉ thị phân tử     

Trần Thị Thúy Hà, Lưu Thị Hà Giang, Vũ Thị Trang,
Phạm Hồng Nhật, Phan Thị Vân……………………………………………………………………………… 204

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Đánh giá hiệu quả của việc khoán bảo vệ tại rừng đặc dụng  Xuân Nha và Thượng Tiến

Phan Thị Thúy, Dương Thị Huyền, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thu Thùy………………………………………….. 216

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng mía huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Loan, Đào Châu Thu, Lê Thị Giang………………………………………………………… 228

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Phân lập và khảo sát đa dạng di truyền  của một số mẫu phân lập vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzicola  gây bệnh đốm sọc lúa ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thị Diên……………………………………………………………………… 237

Ripening effect on color indices, polyphenol contents, and antioxidant activities of guava (Psidium guajava L.) fruits          

Van Lam Nguyen, Thuy Huong Nguyen, Hong Anh Thi Nguyen………………………………….. 244

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Giải pháp cung cấp dịch vụ công  cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thịt lợn tại Hà Nội   

Tạ Văn Tường, Đỗ Kim Chung………………………………………………………………………………… 256BÌA TẠP CHÍ KHNNVN