Năm 2005 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – Năm 2005
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Đánh giá khả năng nhân giống in vitro của một số dòng và giống khoai tây sạch bệnh nhập nội Nguyễn Thị Kim Thanh 2. Nhân nhanh in vitro giống hoa cúc …

Số 4 – Năm 2005
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ công tác chọn tạo giống lúa  Phan Hữu Tôn 2. Thu thập và nghiên cứu một số mẫu giống hoa …

Số 3 – Năm 2005
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của phân chế biến từ rác thải hữu cơ sinh hoạt đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà chua Ðông – Xuân 2004-2005  Ðào Châu Thu, Nghiêm Thị …

Số 2 – Năm 2005
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Đánh giá đặc điểm một số giống lúa chịu hạn trong điều kiện môi trường đủ nước và canh tác nhờ nước trời (Avaluated characteristics of some drought resistance rice varieties planted …

Số 1 – Năm 2005
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Kết quả khảo nghiệp một số giống đậu xanh triển vọng vụ xuân 2004 tại Gia Lâm – Hà Nội. Vũ Ngọc Thắng 2. Kết quả đánh giá khả năng tổ hợp …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN