Số 3 - 2024 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – 2024

Đăng ngày:21/03/ 2024

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng của điều kiện bảo quản tới tỷ lệ nảy mầm của hạt phấn một số giống dưa lê
(
Cucumis melo)

Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Văn Hoàng,
Bùi Phương Anh, Nguyễn Tuấn Anh………………………………………………………………………… 285
Đánh giá khả năng chịu mặn của một số nguồn vật liệu lúa
Nguyễn Anh Dũng, Vũ Văn Liết ……………………………………………………………………………….294
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón, biện pháp cắt tỉa và giữ ẩm đến năng suất, chất lượng giống lê Văn Bàn tại Lào Cai
Nguyễn Huy Đức, Vũ Ngọc Lan, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phương Dung ………………. 304
Khả năng ký sinh của ong ký sinh Encarsia sp. (Hymenoptera: Aphelinidae) trên bọ phấn
Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)

Phạm Thị Hiếu, Trần Thị Thu Phương, Phạm Hải Chi ……………………………………………… 314

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Phát triển phương pháp LAMP khô trực tiếp để chẩn đoán bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thực địa
Souriya Viliddeth, Trần Thị Hương Giang, Đồng Văn Hiếu,
Nguyễn Thị Hương Giang, Đặng Hữu Anh, Mai Thị Ngân ………………………………………… 322
Nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp thụ tinh trong sinh sản nhân tạo cá nâu Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Văn Dân, Nguyễn Văn Huy ……………………………………………………. 331
Thành phần vi tảo trong các ao nuôi cá nước ngọt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Đoàn Thanh Loan, Nguyễn Khánh Linh, Hoàng Thị Tâm, Lê Thị Hoàng Hằng,
Nguyễn Công Thiết, Hoàng Đăng Dũng, Phạm Thị Lam Hồng ………………………………….. 340
Ảnh hưởng của bổ sung hỗn hợp thảo dược vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng,
lượng khí thải và vi khuẩn
Clostridium perfringens trong phân lợn giai đoạn từ 30-60kg

421
Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Trang, Hoàng Minh Đức,
Vũ Đình Tôn ………………………………………………………………………………………………………… 350

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Ảnh hưởng của tro bay đến giá thể hữu cơ và sinh trưởng của cây hoa đồng tiền
Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Tú Điệp, Phạm Minh Hiếu ………………………………………………..359

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Tối ưu hóa điều kiện nhân nuôi chủng vi khuẩn vùng rễ Bacillus subtilis RB.CJ41 kháng
nấm
Fusarium sp.

Trịnh Thị Huyền Trang, Nguyễn Minh Trung, Đinh Lan Trinh,
Trần Thị Phương Hạnh …………………………………………………………………………………………. 369

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Phân tích vai trò của động lực nội sinh đến hành vi tiếp tục chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
Lê Xuân Cù ……………………………………………………………………………………………………………379
Hiệu quả kinh tế của lúa và mè trong mô hình luân canh lúa – mè tại Đồng bằng sông Cửu Long
Hồ Nhật Mai Trâm, Nguyễn Hữu Đặng …………………………………………………………………… 389
 Impact of service diversification on trade finance in the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for industry and trade
Do Thi Minh Van ……………………………………………………………………………………………………397

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Hành vi tiêu dùng thực phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam: Tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn
Lê Thị Hồng Quyên, Đỗ Quang Giám, Lê Thanh Hà ………………………………………………… 410BÌA TẠP CHÍ KHNNVN