Số 2 - Năm 2014 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2014

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG BỆNH BẠC LÁ
Nguyễn Thị Lệ1*, Vũ Hồng Quảng1 Nguyễn Thị Thu1, Nguyễn Thị Huế1, Nguyễn Văn Hoan2, Nguyễn Chí Dũng3 1Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng
131
2.ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN PHUN ĐẠM LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG HL25 (Arachis hypogaea L.) TẠI NHÀ LƯỚI
Lê Vĩnh Thúc*, Đặng Thanh Điền, Mai Vũ Duy, Nguyễn Phước Đằng và Lê Việt Dũng Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ
139
3.ĐẶC TÍNH QUANG HỢP, CHẤT KHÔ TÍCH LUỸ VÀ NĂNG SUẤT HẠT CỦA DÒNG LÚA NGẮN NGÀY DCG66 TRÊN CÁC MỨC ĐẠM BÓN VÀ MẬT ĐỘ CẤY KHÁC NHAU
Tăng Thị Hạnh1, Nguyễn Thị Hiền2, Đoàn Công Điển3, Đỗ Thị Hường1, Vũ Hồng Quảng4, Phạm Văn Cường1,3
146
4.ĐÁNH GIÁ DÒNG ĐÀO PHAI GL2-2 Ở MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ
Nguyễn Thị Thanh Hiền1, Đoàn Văn Điếm1, Đặng Văn Đông2
159
CHĂN NUÔI & NTTS
1.XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH CHLORAMPHENICOL (CAP), FLORPHENICOL (FF), THIAMPHENICOL (TAP) TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (LC-MS/MS)
Phạm Kim Đăng1, Vũ Thị Ngân1, Phạm Hồng Ngân2
165
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.Ảnh hưởng của lở đất đến sử dụng đất giai đoạn 2000-2010 tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Đỗ Văn Nhạ
177
2.ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG VIỆC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC TẠI XÃ PHƯỚC LỘC, HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trương Quang Hiển1*, Nguyễn Trọng Đợi1, Ngô Thị Quỳnh2
187
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.GIẢI PHÁP CÂN BẰNG HỆ THỐNG LÀM SẠCH SƠ BỘ TRONG MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP MINI DẠNG TREO
Lê Văn Bích, Đỗ Đình Thi, Lưu Văn Chiến, Hoàng Xuân Anh Khoa Cơ Điện, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
197
KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO SAN BẰNG MŨ ĐỂ DỰ BÁO DOANH THU CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH THÉP VIỆT NAM
Nguyễn Quốc Oánh, Lê Thanh Hà, Đỗ Quang Giám Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
205
2.Tác động của thương mại quốc tế và bảo hộ đối với nhóm người lao động không đồng nhất tới tiền lương: Minh chứng từ các ngành sản xuất của Thái Lan
Tạ Quang Kiên
214
3.THAY ĐỔI CƠ CẤU TIÊU DÙNG HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC
Trần Quang Trung*, Bùi Thị Mai Linh
224
4.TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ NGƯỜI NUÔI TÔM TẠI CÀ MAU
Phùng Giang Hải1, Phạm Bảo Dương2
231
5.Hành vi người tiêu dùng đối với sản phẩm may mặc của Công ty may 10
Chu Thị Kim Loan1, Đinh Thị Ngân2
239
6.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Mậu Thái*, Tô Dũng Tiến, Nguyễn Mậu Dũng
250
7.PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN Ở TỈNH PHÚ THỌ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Lê Thị Thanh Thuỷ1*, Đinh Văn Đãn1, Kim Thị Dung1
259
THÔNG TIN NGẮN
1.THIẾT KẾ BỔ SUNG TRONG CHỌN GIỐNG
Nguyễn Đình Hiền
269
2.THIẾT KẾ KHỐI NGẪU NHIÊN ĐỦ VÀ KHÔNG ĐỦ VỚI LAI ĐỈNH 
Nguyễn Đình Hiền


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN