Số 3 - Năm 2007 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2007

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. Biện pháp nâng cao hiệu lực của việc vùi rơm rạ vụ xuân làm phân bón cho vụ mùa
Hà Thị Thanh Bình
12
2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến ưu thế lai về hiệu suất sử dụng đạm của lúa lai F1
Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Kim Liên và Tăng Thị Hạnh
7
3. Đánh giá sự thay đổi của hệ thống nông nghiệp tại miền núi phía bắc Việt Nam trên quan điểm bền vững
Phạm Tiến Dũng, Trần Đức Viên, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Thế Phương
13
4. Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến một số chỉ tiêu sinh lý và năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện nhà lưới
Trần Anh Tuấn, Vũ Ngọc Thắng, Vũ Đình Hoà
17
5. Ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc L14 trong điều kiện vụ thu trên đất Gia Lâm – Hà Nội
Vũ Ngọc Thắng, Vũ Đình Chính
23
6. Nghiên cứu ảnh hưởng của củ giống được bảo quản lạnh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất khoai tây ở Bắc Ninh
Nguyễn Hữu Trượng, Nguyễn Quang Thạch
32
CHĂN NUÔI – THÚ Y – THỦY SẢN
1. Ảnh hưởng của khẩu phần protein thấp được bổ sung D, L-metionin và L-lyzin.hcl đến sức sản xuất của đàn gà đẻ isa Brown thương phẩm giai đoạn từ 23 đến 40 tuần tuổi
Đặng Thái Hải
39
2. Một số chỉ tiêu năng suất và chất lượng sữa của bò holstein friesian nuôi tại tỉnh Lâm Đồng
Trần Quang Hạnh, Đặng Vũ Bình
45
ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác huyện Đông Anh – Hà Nội
Hong Hei, Nguyễn Thị Vòng
48
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. Thiết kế bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh
Ngô Trí Dương
56
2. Nghiên cứu lựa chọn một số thông số công nghệ trong trích li nhựa dầu gừng từ gừng củ
Trần Thị Thu Hằng, Bùi Quang Thuật
67
3. 3-MCPD trong thực phẩm và tác hại của nó đến con người
Phan Trung Quý
75
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Sử dụng hàm logit trong nghiên cứu các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định nuôi lợn của hộ nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Lê Ngọc Hướng
80
2. Xu hướng biến động dân số – lao động nông nghiệp, đất canh tác, sản lượng lúa của Thái Bình giai đoạn 2007-2020
Nguyễn Văn Song, Đỗ Thị Diệp, Trần Tất Nhật


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN