Số 9 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 9 – 2018

Đăng ngày:04/03/ 2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Phân tích chuỗi giá trị cá ngừ vằn tại các tỉnh ven biển miền Trung
Cao Lệ Quyên, Nguyễn Tiến Hưng, Trịnh Quang Tú, Phan Phương Thanh, Cao Tất Đạt ………………………………………………………………………….. 791
Tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) nuôi trong môi trường nước ngọt và nước lợ mặn
Lê Việt Dũng ………………………………………………………………………………………………………… 799
So sánh hiệu quả điều trị của Praziquantel đối với hai loài sán lá đơn chủ Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae ký sinh trên cá Amberjack (Seriola dumerili)
Trương Đình Hoài, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn …………………………………….. 805
Ảnh hưởng của mật độ nuôi và hàm lượng protein trong thức ăn lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá ngạnh sông (Cranoglanis henrici Vaillant, 1893) nuôi trong bể composite
Kim Văn Vạn, Đoàn Thị Nhinh, Nguyễn Thị Thúy Hằng …………………………………………….. 813

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Đánh giá nguy cơ hạn hán huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám
Nguyễn Đức Thuận, Phạm Quý Giang …………………………………………………………………….. 820

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm
Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thanh Cường, Trần Văn Hữu ……………………………………… 830
Tinh sạch và xác định đặc tính enzyme cellulase thu nhận từ Bacillus sp. M5
Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Hoàng Thị Ngọc …………………………………………………………………………………………………….. 838

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Improving Vegetable Farming Systems and Marketing for Small-Scale Producers in Bac Ha District, Lao Cai Province
Nguyen Huu Nhuan, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Duong Nga, Pham Van Hung, Pham Kieu My, Ninh Xuan Trung, Dale Yi ………………………………………. 847BÌA TẠP CHÍ KHNNVN