Năm 2024 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

SỐ 7 – 2024
11/07/2024

MỤC LỤC – CONTENTS KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông ở huyện Long Xan, tỉnh Xay Sôm Bun, Cộng …

Số 6 – 2024
26/06/2024

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Thời điểm xử lý và kích cỡ chồi được thu đến hiệu suất nhân giống dứa MD2 (Ananas comosus) bằng phương pháp hủy đỉnh sinh trưởng  Lê Vĩnh …

Số 5 – 2024
31/05/2024

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đánh giá sinh trưởng và năng suất của các mẫu giống đậu đen (Vigna cylindrica (L.) Skeels) nhập nội trong điều kiện hạn ở giai đoạn ra hoa …

Số 4 – 2024
22/04/2024

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Nhân giống in vitro cây lan Thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) Vũ Ngọc Lan, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoà, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị …

Số 3 – 2024
21/03/2024

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Ảnh hưởng của điều kiện bảo quản tới tỷ lệ nảy mầm của hạt phấn một số giống dưa lê (Cucumis melo) Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Thanh Tuấn, …

Số 2 – 2024
06/02/2024

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Ảnh hưởng của thức ăn nhân tạo đến một số đặc điểm sinh học của ruồi đục quả Phương Đông Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae) Nguyễn Thị Thu …

Số 1 – 2024
18/01/2024

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Nghiên cứu nhân in vitro dạ yến thảo hoa tím (Petunia hybrida Hort.) Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phùng Thị Thu Hà …………………………….. 1 Biểu …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN