Năm 2012 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – Năm 2012
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của trồng xen cây mạch môn và phân bón đến cỏ dại, sâu bệnh hại trên vườn chè non Influence of Intercropping and Fertilizer for Mondo Grass on Weeds, Disease …

Số 6 – Năm 2012
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông tại Hoằng Hóa – Thanh Hóa …

Số 5 – Năm 2012
25/09/2017

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 1. Human Milk Oligosaccharides: Chemical Structure, Functions and Enzymatic Synthesis Các oligosaccharide từ sữa người: Cấu trúc hóa học, vai trò và sinh tổng hợp chúng bằng enzyme Hoang Anh Nguyen, …

Số 4 – Năm 2012
25/09/2017

MỤC LỤC 1. Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa Scymnus ofmanni Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Biological and Ecological Studies of the Ladybird Beetle Scymnus hoffmanni Weise (Coleoptera: Coccinellidae)  Hồ Thị Thu …

Số 3 – Năm 2012
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Hiệu quả của cày vùi rơm rạ với chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội Effectiveness of Rice Straw Burrying with …

Số 2 – Năm 2012
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của liều lượng phân compost và một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của dưa chuột sản xuất theo hướng hữu …

Số 1 – Năm 2012
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Đặc điểm hình thái, sinh học chính của loài ruồi bắt mồi Dideopsis aegrota Fabricius (diptera: syrphidae) trên rệp muội xanh hại cây có múi ở Chương Mỹ, Hà Nội Major Morphological …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN