Số 2 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – 2021

Đăng ngày:10/03/ 2021

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOM

Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ thay thế phân vô cơ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cam sành tại Bắc Quang – Hà Giang và CS1 tại Cao Phong – Hoà Bình
Vũ Thanh Hải, Phạm Văn Cường ……………………………………………………………………………..151
Đánh giá khả năng chịu hạn của bộ 102 giống lúa Indica địa phương Việt Nam
Hoàng Thị Giang, Trần Hiền Linh, Đỗ Văn Toàn, Vũ Thị Hường, Vũ Mạnh Ấn,
Đinh Hồng Phương, Phạm Xuân Hội, Pascal Gantet ………………………………………………….161
Đặc điểm hình thái, giải phẫu và khả năng nhân giống cây Bát giác liên (Dysosma tonkinense
Phạm Ngọc Khánh, Ninh Thị Phíp, Phạm Thanh Huyền………………………………………………173
Đánh giá chất lượng và quá trình nảy mầm của hạt giống sâm Ngọc Linh
Đinh Xuân Tú, Nguyễn Phúc Quân, Vũ Duy Dũng, Nguyễn Minh Lý,
Ngô Thị Hoàng Vân ………………………………………………………………………………………………..185
Tạo kháng huyết thanh đa dòng bằng protein vỏ tái tổ hợp của Passiflora mottle virus nhiễm trên cây chanh leo tại Việt Nam
Hà Viết Cường, Lê Thị Tuyết, Trần Nguyễn Hà, Nguyễn Đức Huy, Đỗ Tấn Dũng ………….195
Xác định phương thức lan truyền của Sri Lankan cassava mosaic virus (slCmv) gây bệnh
khảm lá sắn ở Việt Nam
Trịnh Xuân Hoạt, Nguyễn Chí Hiểu, Ngô Quang Huy, Nguyễn Đức Huy……………………….206

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Sử dụng luân trùng làm thức ăn cho cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bột
Huỳnh Thanh Tới, Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hồng Vân …………………………………215
Xây dựng mô hình hồi quy phân tích yếu tố nguy cơ lây lan virus gây dịch tiêu chảy cấp ở lợn tại các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ
Mai Thị Ngân, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Satoshi Sekiguchi……………………………………………………222
Xác định kháng thể kháng giun đũa chó mèo Toxocara spp. và giun đũa lợn Ascaris suum ở gà nuôi thả vườn
Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hợp, Đỗ Trung Dũng, Phạm Thị Tới,
Đồng Thế Anh, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Hồng Chiên…………………………………….230
Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn lai F1 (Rừng × Meishan)
Hà Xuân Bộ, Trịnh Hồng Sơn, Đỗ Đức Lực ……………………………………………………………….240
Ảnh hưởng của phương pháp hạ nhiệt đến chất lượng tinh dịch lợn bảo quản ở nhiệt độ thấp
Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên, Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Ngọc Kiên,
Nguyễn Thị Tuyết Lê, Đặng Thái Hải, Phạm Kim Đăng ………………………………………………246

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Tải lượng ô nhiễm trong nước thải ao nuôi cá lóc (Channa striata) tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Thanh Giao, Đoàn Minh Sang………………………………………………………………………254
Ảnh hưởng của một số cây trồng xen với ngô đến tính chất đất và năng suất ngô trồng trên đất cát biển tỉnh Nghệ An
Nguyễn Thị Bích Thủy, Đào Châu Thu, Cao Việt Hưng……………………………………………….264

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Results of research on butt joints of Q345B steel using automatic submerged arc welding
Nguyen Huu Huong Tong Ngoc Tuan………………………………………………………………………..273

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Nông nghiệp công nghệ cao: Góc nhìn từ sự tiến hoá của nông nghiệp và phát triển của công nghệ
Đỗ Kim Chung ……………………………………………………………………………………………………….288BÌA TẠP CHÍ KHNNVN