Số 10 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 10 – 2020

Đăng ngày:23/09/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đặc tính sinh học và sinh học phân tử của chủng virus dịch tả lợn châu Phi phân lập được tại một sốtỉnh miền Bắc Việt Nam
Trịnh Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Huyền,
Vũ Xuân Đăng, Lê Văn Phan……………………………………………………………………………………803
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà Bang Trới
Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Vinh, Phan Thanh Lâm,
Mai Thị Thanh Nga, Bùi Hữu Đoàn ………………………………………………………………………….812
Ứng dụng nhuộm hóa mô miễn dịch phát hiện kháng nguyên virus dịch tả lợn châu Phi trên lợn mắc bệnh
Nguyễn Thị Hoa, Trương Quang Lâm, Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Hữu Nam,
Lại Thị Lan Hương, Bùi Trần Anh Đào, Yamaguchi Ryoji, Nguyễn Thị Lan…………………..820
Ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi đến hoạt động chăn nuôi của nông hộ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Trần Thanh Dũng……………………………………………………………………………………………………828
Ảnh hưởng của đệm lót chuồng lên men vi sinh vật và giàn đậu đến một số chỉ tiêu phúc lợi và khả năng sinh trưởng của gà thịt lông màu
Nguyễn Công Oánh, Hán Quang Hạnh, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Phương,
Vũ Đình Tôn…………………………………………………………………………………………………………..839
Sử dụng hàm hồi quy phi tuyến tính mô tả sinh trưởng của lợn Piétrain kháng stress
Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình ………………………………………………………………….847
Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire từ nguồn gen pháp qua ba thế hệ nuôi tại trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Duy Phẩm, Trịnh Hồng Sơn, Phạm Doãn Lân,
Đỗ Đức Lực……………………………………………………………………………………………………………854
Sử dụng hàm hồi quy phi tuyến tính mô tả sinh trưởng của bò lai F1(BBB × Lai Sind)
Nguyễn Thị Vinh, Dương Thu Hương, Trần Bích Phương, Hà Xuân Bộ,
Đỗ Đức Lực, Nguyễn Thị Nguyệt………………………………………………………………………………862
Ảnh hưởng của môi trường pha loãng bổ sung lòng đỏ trứng gà và caffeine đến chất lượng tinh dê
Ngô Thành Trung, Trần Thị Chi, Vũ Hải Yến, Nguyễn Tuấn Dũng,
Trịnh Thị Linh Chi, Sử Thanh Long…………………………………………………………………………..870
Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà lai 3/4 Đông Tảo và 1/4 Lương Phượng
Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Vũ Đình Tôn …………………………………………………….879
Ảnh hưởng của khẩu phần ăn giàu protein đến khả năng gây bệnh của ba loài Brachyspira dung huyết yếu ở lợn thịt
Nguyễn Thị Tuyết Lê, Anja Rothkamp, Frank Seeliger, Michael Wendt …………………………888BÌA TẠP CHÍ KHNNVN