Số 7 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – 2018

Đăng ngày:21/01/ 2019

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn  của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

Trần Minh Quang,Trần Đăng Hòa, Trương Thị Hồng Hải, Đinh Hồ Anh,
Trần Thị Phương Nhung…………………………………………………………………………………………. 625

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại chứa sắt, đồng, kẽm và selen đến chỉ số sinh lý, sinh hóa máu gà LV thương phẩm

Hà Văn Huy, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Quý Khiêm,
Nguyễn Khắc Thịnh, Nguyễn Bá Mùi ……………………………………………………………………….. 638

Ảnh hưởng của canthaxanthin trong thức ăn lên tăng trưởng và màu sắc da cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus)

Nguyễn Quang Huy, Đỗ Văn Thìn……………………………………………………………………………. 646

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Phân lập, định danh vi khuẩn sống trong canh trùng nuôi tảo Chlorella không thuần khiết

Vũ Thị Hoàn …………………………………………………………………………………………………………. 652

Phát thải khí mê tan từ đất lúa nước được bón vật liệu hữu cơ khác nhau trên đất phù sa sông Hồng

Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thọ Hoàng, Nguyễn Hữu Thành……………………………………… 662

Ảnh hưởng của độ mặn nước tưới đến sinh trưởng, năng suất và sự sản sinh proline của các giống lúa (Oryza sativa L.) Trồng trên đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới

Nguyễn Quốc Khương, Cao Nguyễn Nguyên Khanh, Ngô Ngọc Hưng ………………………… 671

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình thu nhận hỗn hợp axit béo omega-3 và omega-6 từ dầu hạt tía tô

Nguyễn Thị Hoàng Lan,, Bùi Quang Thuật, Lê Danh Tuyên ………………………………………. 682

Bacillus có tiềm năng probiotic từ ruột gà

Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Nguyễn Hoàng Anh……………………………………………………………… 689

Ứng dụng một số phương pháp xây dựng hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ
vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Nhâm, Ngọc Minh Châu, Lê Văn Hỗ…………………………………….. 698

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Nông nghiệp thông minh: Các vấn đề đặt ra và định hướng cho nghiên cứu và đào tạo

Đỗ Kim Chung………………………………………………………………………………………………………. 707BÌA TẠP CHÍ KHNNVN