Số 8 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – 2021

Đăng ngày:21/07/ 2021

MỤC LỤC – CONTENTS


NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đa dạng hình thái của tập đoàn ngô tẻ địa phương thu thập tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên
Vũ Đăng Toàn, Vũ Đăng Tường, Vũ Thị Thu Hiền …………………………………………………….997


CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý và đặc tính sinh học của Feline panleukopenia virus phân lập trên mèo ở Hà Nội
Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Văn Hùng,
Nguyễn Thị Giang, Phạm Quang Hưng ………………………………………………………………….1006
Tương quan giữa độ mặn và tính chất nền đáy đến thành phần loài giun nhiều tơ (Polychaeta) ở Cù lao Dung, Sóc Trăng
Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Dương Văn Ni,
Huỳnh Trường Giang ……………………………………………………………………………………………1016


TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan trong đất và tiềm năng áp dụng trong nông nghiệp
Phạm Thị Miền, Phan Minh Thụ …………………………………………………………………………… 1028
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano Fe0-bentonit xử lý nitrobenzen trong nước
Nguyễn Thị Hiển, Hán Thị Phương Nga, Hoàng Hiệp, Phùng Thị Vinh,
Vũ Thị Huyền, Vũ Ngọc Doãn, Nguyễn Hải Anh …………………………………………………….. 1039
Mô phỏng biến động sử dụng đất nông nghiệp vùng ven biển tỉnh nam định bằng mô hình CLUMondo
Nguyễn Thị Phương Hoa, Ngô Thế Ân, Lê Thị Giang ……………………………………………….1049


KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất vacxin bại liệt bán thành phẩm trên chai nhựa 10 tầng
Hoàng Trọng Thế, Nguyễn Ánh Tuyết, Phạm Ích Tùng, Nguyễn Đức Bách,
Nguyễn Thuý Hường …………………………………………………………………………………………….1063
Phân tích dao động tự do của tấm composite gia cường bởi ống nano carbon theo lý thuyết bậc cao bốn ẩn chuyển vị
Dương Thành Huân, Vũ Văn Thẩm ………………………………………………………………………..1073
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng trong nhân giống in vitro cây Địa liền
(Kaempferia galanga L.)

Đinh Trường Sơn, Chu Đình Thực, Trần Văn Hải, Phạm Hồng Hiển,
Phạm Thị Thu Hằng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Lâm Hải,
Đặng Thị Thanh Tâm ………………………………………………………………………………………….. 1084


KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Thực trạng chăn nuôi lợn trong bối cảnh dịch bệnh ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Văn Phơ, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Huyền, Ninh Xuân Trung,
Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thanh Hà, Vũ Thị Khánh Toàn, Tạ Thị Thùy ………………………. 1091
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may tại vùng đồng bằng sông Hồng
Nguyễn Văn Phương, Lý Thu Cúc, Trần Hữu Cường ………………………………………………. 1103
Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã nông nghiệp: Lý luận và thực tiễn
Lê Thị Thanh Loan, Phạm Bảo Dương, Nguyễn Thị Thiêm ……………………………………….1115
Hiệu quả các mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Đỗ Thị Nhài, Trần Nguyên Thành ………………………………………………………………………….1125BÌA TẠP CHÍ KHNNVN