Số 6 - Năm 2015 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2015

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC MẪU GIỐNG CAM SÀNH TẠI HÀ GIANG BẰNG CHỈ THỊ RAPD VÀ ISSR
Vũ Văn Hiếu1, Nông Thị Huệ2, Nguyễn Thị Oanh2, Ninh Thị Thảo2, Vũ Quang Sáng2, Nguyễn Thị Phương Thảo2*
867
2.ẢNH HƯỞNG GIỮA CÁC MỨC PHÂN BÓN VI SINH VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA LÚA NẾP CẨM GIỐNG ĐH6
Nguyễn Thị Hảo1*, Đàm Văn Hưng1, Nguyễn Giáo Hổ1, Vũ Văn Liết2
876
3.ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN N, P, K VÀ BÃ BÙN MÍA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG CỦA CÂY MÍA TƠ VÀ MÍA GỐC TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở LONG MỸ – HẬU GIANG
Nguyễn Quốc Khương1*, Nguyễn Kim Quyên2, Ngô Ngọc Hưng1
885
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.MÔ TẢ BA LOÀI MỚI TRONG NHÓM CÁ BẬU, GIỐNG Garra Hamilton, 1822 (Cyprinidae, Cypriniformes) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở BẮC VIỆT NAM
Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương
893
2.DIFFERENTIATION OF TWO CLARIAS SPECIES (Clarias macrocephalus AND C. gariepinus) AND THEIR HYBRIDS BASED ON PCR-RFLP ANALYSIS
Duong Thuy Yen
904
3.THU NHẬN THỨC ĂN, TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NITƠ VÀ DẪN XUẤT PURINE TRONG NƯỚC TIỂU CỦA DÊ KHI CHO ĂN KEO DẬU (Leucaeana leucocephala) VÀ STYLO (Stylosanthes guianensis) 
Ngô Thị Thùy*, Bùi Huy Doanh, Bùi Quang Tuấn, Đặng Thái Hải
913
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH NAM ĐỊNH ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trần Thị Giang Hương1*, Nguyễn Thị Vòng2, Bùi Minh Tăng3
921
2.KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
Xuân Thị Thu Thảo¬1*, Phạm Phương Nam2, Hồ Thị Lam Trà2
931
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.ỨNG DỤNG DỮ LIỆU ẢNH MODIS ĐA THỜI GIAN TRONG LẬP BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH TRỒNG LÚA Ở TỈNH NINH BÌNH
Lê Văn Dũng*, Lê Phương Thảo
943
2.XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TRA CỨU HẠT THÓC GIỐNG BẰNG HÌNH ẢNH TRÊN NỀN WEB
Trần Thị Thu Huyền*, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thanh Tâm, Vũ Thị Lưu
955
3.TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÚP CHÈ DỰA TRÊN THỊ GIÁC MÁY TÍNH
Nguyễn Thị Thuỷ*, Vũ Hải, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Lan Anh
968
4.CÔNG CỤ X.ENT CHO TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU THỰC THỂ, QUAN HỆ GIỮA THỰC THỂ VÀ HỖ TRỢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG CÁC TẠP CHÍ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA PHÁP
Phan Trọng Tiến*, Ngô Công Thắng
976
5.MÔ HÌNH HEDONIC VÀ PHẦN MỀM CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT, CÁC YẾU CỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT
Trần Đức Quỳnh1*, Bùi Nguyên Hạnh2
989
6.MỞ RỘNG CÁC CHỨC NĂNG GIẢ LẬP HÌNH TRẠNG MẠNG TRONG MININET
Đào Như Ngọc1, Phạm Quang Dũng2*
999
7.SO SÁNH MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN CỤM PHỔ CHO DỮ LIỆU BIỂU DIỄN GENE
Hoàng Thị Thanh Giang*, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Hoàng Huy
1008
8.APPLICATION OF PYTHON PROGRAMMING TOOLS FOR CRITICALITY SIMULATION OF NEUTRON TRANSPORT IN NUCLEAR REACTOR WITH SLAB GEOMETRY
Luong Minh Quan, Nguyen Thi Thanh
1016
9.ON THE PICTURE FUZZY DATABASE: THEORIES AND APPLICATION
Nguyen Van Dinh* , Nguyen Xuan Thao, Ngoc Minh Chau
1028
10.IDENTIFICATION OF SEEDS OF DIFFERENT RICE VARIETIES USING IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION TECHNIQUES
Phan Thi Thu Hong1*, Tran Thi Thanh Hai2, Le Thi Lan2, Vo Ta Hoang2 and Nguyen Thi Thuy1
1036
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ THANH XUÂN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngô Minh Hải*, Phan Xuân Tân, Đồng Thanh Mai
1043
2.ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN LỰC ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TỈNH THANH HÓA: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH Ở HUYỆN THỌ XUÂN VÀ HÀ TRUNG
Chu Thị Kim Loan*, Nguyễn Văn Hướng
1051


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN