Số 8 - Năm 2015 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – Năm 2015

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM CỦA CÂY LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC
Nguyễn Văn Khoa1*, Phạm Văn Cường2
1333
2.EFFECT OF ORGANIC AND INORGANIC FERTILIZERS ON GROWTH AND FLOWER QUALITY OF POTTED BEGONIA AND PETUNIA
Nguyen Thi Ngoc1*, Vu Ngoc Thang2, Dong Huy Gioi3, Li-HuaTang4, Ya-Ning Chang1*
1343
3.CHỌN TẠO DÒNG DUY TRÌ BẤT DỤC ĐỰC TẾ BÀO CHẤT MỚI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN LÚA LAI Ở VIỆT NAM
Bùi Viết Thư1*, Vũ Thị Thu Hiền2, Nguyễn Thị Trâm3
1352
4.KẾT QUẢ CHỌN TẠO DÒNG BẤT DỤC ĐỰC DI TRUYỀN NHÂN MẪN CẢM NHIỆT ĐỘ (TGMS) VÀ CÓ MÙI THƠM
Nguyễn Văn Mười*, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Trâm
1360
5.QUẢN LÝ DƯỠNG CHẤT THEO ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN BIỆT TRONG BÓN NPK CHO CÂY MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT CÙ LAO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Kim Quyên1, Ngô Ngọc Hưng2
1372
6.ESTIMATION OF mRNA ACCUMULATION AND PHYSIOLOGICAL RESPONSE TRAITS ASSOCIATED WITH SUBMERGENCE TOLERANT GENE SUB1A IN RICE PLANT (Oryza sativa L.) 
Pham Van Cuong1*, Fukao Takeshi2, Julia Bailey-Serres2
1382
7.EFFECT OF NITROGEN APPLICATION LEVELS ON GROWTH OF RICE UNDER DROUGHT STRESS CONDITIONS
Tran Thi Thiem1*, Yamauchi Akira2
1388
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN NÁI DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO
Đoàn Phương Thuý1*, Phạm Văn Học2, Trần Xuân Mạnh2, LưuVăn Tráng2 Đoàn Văn Soạn1, Vũ Đình Tôn3, Đặng Vũ Bình3
1397
2.EFFECT OF LOW WATER TEMPERATURE ON THE PATHOGENICITY OF WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) IN KURUMA SHRIMP (Marsupenaeus japonicus
Dang Thi Lua1*, Ikuo Hirono2
1405
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.NGHIÊN CỨU CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ BÃ NẤM VÀ PHÂN GÀ
Nguyễn Văn Thao1*, Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thị Minh2 Nguyễn Thu Hà1, Đỗ Nguyên Hải1
1415
2.INTEGRATION OF LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY INTO LAND USE PLANNING (LUP) IN MAI CHAU DISTRICT, HOA BINH PROVINCE, VIET NAM
Do Van Nha
1424
3.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
Nguyễn Hoàng Đan1*, Nguyễn Khắc Thời2, Bùi Thị Ngọc Dung3
1435
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN (Streptomyces spp.) ĐỐI KHÁNG NẤM Pyricularia grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA 
Nguyễn Thị Phong Lan*, Võ Thị Thu Ngân, Trần Phước Lộc, Trần Hà Anh
1442
2.SO SÁNH HAI THUẬT TOÁN INC VÀ P&O TRONG ĐIỀU KHIỂN BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN ĐỘC LẬP 
Nguyễn Viết Ngư1*, Lê Thị Minh Tâm1, Trần Thị Thường1, Nguyễn Xuân Trường2
1452
3.ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA NHÃN HƯƠNG CHI TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN LẠNH
Trần Thị Định*, Nguyễn Thị Quyên
1464
4.SÀNG LỌC XẠ KHUẨN Actinomycestes sp. CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM GÂY BỆNH KHÔ VẰN LÚA Rhzoctonia solani
Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Minh Trang, Đặng Phú Hoàng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Tống Văn Hải, Nguyễn Đức Bách*
1474
5.KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA NANOCHITOSAN ĐỐI VỚI Colletotrichum acutatum L2 GÂY HẠI QUẢ CÀ CHUA SAU THU HOẠCH
Lê Thanh Long*, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Cao Cường, Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
1481
6.ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ CHẤT KHOÁNG VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA IN VITRO Ở CÂY HOA HỒNG 
Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Việt, Nguyễn Thị Phương Thảo*, Nguyễn Thị Thùy Linh, Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thanh Hải
1488
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.NGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẠI TỈNH BO KẸO, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Xaysongkhame Phimmasone, Nguyễn Hữu Ngoan*
1497
2.THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INTERNATIONAL TRADE AND PROTECTION ON WAGES USING THAI MANUFACTURING SURVEYS
Tran Dang Quan1*, Nguyen Thi Thuong2, Ta Quang Kien3*
1507
3.ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIỚI HẠN SẢN XUẤT NGẪU NHIÊN ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Võ Hồng Tú
1519


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN