Số 2 - Năm 2015 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2015

Đăng ngày:25/09/ 2017

NÔNG HỌC1.MỘT SỐ TẬP TÍNH HOẠT ĐỘNG CỦA SÂU ĂN LÁ HỒNG Hypocala subsatura Guene (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) GÂY HẠI TRÊN CÂY HỒNG NGỌT MC1 NHẬP NỘI (FUYU) TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Lê Quang Khải1*, Nguyễn Viết Tùng2, Lê Đức Khánh31572.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÀ CHUA THÔNG QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ HÀM LƯỢNG PROLIN
Nguyễn Văn Đính*, La Việt Hồng1653.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG LÚA CÓ NỀN DI TRUYỀN INDICA NHƯNG MANG MỘT ĐOẠN NHIỄM SẮC THỂ THAY THẾ TỪ LÚA DẠI Oryza rufipogon HOẶC LÚA TRỒNG JAPONICA
Phạm Văn Cường1,2*, Đoàn Công Điển2 , Trần Anh Tuấn1, Tăng Thị Hạnh11724.ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DIÊM MẠCH NHẬP NỘI
Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Nguyễn Việt Long*1825.ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ ĐỘ SÂU BÓN PHÂN ĐẠM DẠNG VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TẠI HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA
Trần Đức Thiện1, Nguyễn Thế Hùng2, Nguyễn Tất Cảnh2191CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN1.ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NGHÊU (Meretrix lyrata) NUÔI THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT 
Lê Văn Khôi*, Lê Thanh Ghi1992.THỬ NGHIỆM PRAZIQUANTEL VÀ MEBENDAZOLE ĐIỀU TRỊ SÁN LÁ ĐƠN CHỦ VÀ ẤU TRÙNG SÁN KÝ SINH TRÊN CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngodon idella) Ở GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG
Kim Văn Vạn1*, Nguyễn Văn Tuyến1, Trương Đình Hoài1, Ngô Thế Ân22053.INFLUENCE OF INTESTINAL GOBLET CELL BY Eimeria vermiformis INFECTION ON THE EXPULSION OF Nippostrongylus brasiliensis IN CO-INFECTED HOST
Bui Khanh Linh1*, Su Thanh Long2*, Hayashi T1, Horii T32154.CHARACTERISATION AND HOMOLOGY MODELLING OF FINFISH NF-KAPPA B INHIBITOR ALPHA USING IN SILICO ANALYSIS
Tran Ngoc Tuan1*, WangWei-Min1 and Pham Minh Duc2225TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG1.MỐI LIÊN HỆ GIỮA SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ NGUỒN CARBON DỰ TRỮ TRONG THẢM RỪNG
Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Bích Hà2342.DU LỊCH THEO HƯỚNG SINH THÁI VÀ CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT
Doãn Quang Hùng1, Nguyễn Thanh Trà2, Nguyễn Ích Tân3235KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ1.KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU LÁ TÍA TÔ
Nguyễn Thị Hoàng Lan1*, Bùi Quang Thuật2, Lê Danh Tuyên3, Nguyễn Thị Ngọc Duyên42452.NGHIÊN CỨU CẢM ỨNG VÀ NUÔI CẤY RỄ TƠ CÂY ĐAN SÂM (Salvia miltiorrhiza Bunge) 
Ninh Thị Thảo1*, Lê Tiến Vinh2, Lã Hoàng Anh1, Nguyễn Thị Thủy1, Nguyễn Thị Phương Thảo12513.CHANGES IN COLOUR INDEX OF CLARIFIED SUGARCANE SYRUP DURING STORAGE IN PAN SUPPLY TANKS
Le Viet Hung1, Hoang Quoc Tuan2*2594.NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN RNAi QUA TRUNG GIAN Agrobacterium tumefaciens VÀO Dendrobium Sonia ĐỂ TẠO GIỐNG KHÁNG VIRUS KHẢM VÀNG 
Nguyễn Xuân Dũng1*, Dương Hoa Xô1, Nguyễn Thị Thanh Thảo1, Chu Hoàng Hà22645.HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXI HÓA CỦA CHÚNG TRONG MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN
Ngô Xuân Mạnh1*, Lương Thị Hà2, Ngô Xuân Trung12726.ANDROGENESIS INDUCTION THROUGH ANTHER CULTURE IN DAY-NEUTRAL STRAWBERRY (FRAGARIA xANANASSA DUCH) CV. ‘EVEREST’ 
Truong Xuan Nguyen1,2*, Ye-Su Song1, and Sung-Min Park12797.PHÂN LOẠI GENE MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN SỬ DỤNG CÁC GENE HÀNG XÓM
Trần Vũ Hà*, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Thảo, Đoàn Thị Thu Hà2918.PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU THUỘC TÍNH MỚI TRONG RỪNG NGẪU NHIÊN CHO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SNP
Nguyễn Văn Hoàng*, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thủy301KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN1.SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI MUA RAU TẠI CHỢ VÀ SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đỗ Kim Chung, Nguyễn Linh Trung*3082.MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA NGƯ DÂN VÙNG VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Cường1, Phạm Vân Đình2*316THÔNG TIN NGẮN1.CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH BÌNH SAI LƯỚI ĐỘ CAO
Nguyễn Đức Lộc* , Nguyễn Khắc Năng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Trung325BÌA TẠP CHÍ KHNNVN