Số 3 - Năm 2005 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2005

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. Ảnh hưởng của phân chế biến từ rác thải hữu cơ sinh hoạt đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà chua Ðông – Xuân 2004-2005 
Ðào Châu Thu, Nghiêm Thị Bích Hà, Nguyễn ích Tân, Trần Thị Thiêm, Phạm Văn Tuấn, Trịnh Thị Mai Dung
2. Ảnh hưởng của bình nuôi, thế hệ cây và thiosulfat bạc đến sinh trưởng, hệ số nhân và chất lượng cây khoai tây in vitro
Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Thanh Minh
3. Ảnh hưởng của thời vụ gieo đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 2 giống đậu tương D140 và ÐT12 trong điều kiện vụ xuân vùng đồng bằng Bắc bộ
Vũ Ðình Chính, Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Thu Huyền
CHĂN NUÔI THÚ Y
1. Ảnh hưởng của tuổi thu hoạch đến năng suất và chất lượng thức ăn của cỏ voi (Pennisetum purpureum), cỏ ghi nê (Panicum maximum) trồng tại Ðan Phượng, Hà Tây
Bùi Quang Tuấn
2. Kết quả điều tra, nghiên cứu tình hình chăn nuôi lợn trang trại qui mô nhỏ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Ðịnh
Vũ Ðình Tôn, Võ Trọng Thành
3. Ðặc điểm sinh sản và sức sản xuất sữa của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Công ty giống bò sữa Mộc Châu Sơn La
Mai Thị Thơm
4. Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số địa phương thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc
Nguyễn Văn Thanh
5. Ðánh giá nguồn phụ phẩm mía dùng cho chăn nuôi trâu bò ở vùng nguyên liệu mía đường Bắc Trung bộ
Ðặng Vũ Bình, Phạm Kim Ðăng
ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Thực trạng phân bố và định hướng sử dụng đất khu dân cư nông thôn huyện thường tín tỉnh Hà Tây
Ðoàn Công Quỳ, Nguyễn Thị Hồng Hạnh
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. Bước đầu nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong đun nước nóng dùng cho sinh hoạt
Phan Văn Thắng
2. Thiết kế mạch bảo vệ tự động chống mất pha và đảo pha nguồn điện cho động cơ
Phạm Việt Sơn, Ngô Thị Tuyến
3. Mô hình hóa quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm
Nguyễn Văn Ðường
4. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy tới thành phần hóa học của quả Hồi khô
Hà Văn Chiến, Phạm Xuân Vượng, Nguyễn Văn Muốn
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Những thay đổi trong sản xuất nguyên liệu giấy tại tỉnh Phú Thọ
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Minh Đạo
242
2. So sánh hiệu quả sản xuất của các hộ dân tộc chính tại Ðăklăk
Phạm Tiến Dũng, Trần Ðức Viên, Nguyễn Thị Lan, Y ghi Niê, Pham Thanh Liêm, Phạm Thị Mai Hương, Trần Nguyên Bằng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN