Số 3 - Năm 2015 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2015

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.IDENTIFYING MAP LOCATION AND MARKERS LINKED TO THERMOSENSITIVE GENIC MALE STERILITY GENE IN 103S LINE
Vu Thi Thu Hien1*, Atsushi Yoshimura2
331
2.ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN GẤM (Anoectochilus setaceus Blume) NUÔI CẤY IN VITRO
Đỗ Mạnh Cường, Vũ Quốc Luận, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Hồng Hoàng, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Tuấn, Trần Hiếu, Hoàng Thanh Tùng,
337
3.KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG MỚI 
Phạm Văn Thuyết1, Trần Văn Quang2*, Nguyễn Thị Hảo3, Phùng Danh Huân3
345
4.EFFECT OF MAIZE-SOYBEAN INTERCROPPING AND HAND WEEDING ON WEED CONTROL
Vu Duy Hoang*, Ha Thi Thanh Binh
354
5.KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN TỔ HỢP LÚA LAI BA DÒNG NHẬP NỘI TỪ TRUNG QUỐC
Tô Hữu Sỹ1, Trần Văn Quang2, Nguyễn Thị Hảo2
364
6.ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CHẤT XANH VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÂY CAO LƯƠNG THỨC ĂN CHO GIA SÚC
Tăng Thị Hạnh, Phan Thị Hồng Nhung, Phạm Văn Cường*
372
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.LƯỢNG THU NHẬN, TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN XANH GIÀU PROTEIN CỦA THỎ NEW ZEALAND SINH TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đạt1*, Trần Hiệp2, Nguyễn Xuân Trạch2
381
2.ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CỎ SETARIA (Setaria sphacelata) VÀ RAU LANG (Ipomoea batatas) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ NĂNG SUẤT THỊT CỦA THỎ NEW ZEALAND 
Nguyễn Xuân Trạch1, Nguyễn Văn Đạt2, Nguyễn Thị Dương Huyền1, Nguyễn Ngọc Bằng1
388
3.SỰ TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG CÁ CHÉP (Cyprinus carpio) NUÔI TẠI TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Phạm Kim Đăng1*, Bùi Thị Bích1, Vũ Đức Lợi2
394
4.LỰA CHỌN CHỦNG GIỐNG PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) ĐỂ SẢN XUẤT VACXIN PHÒNG HỘI CHỨNG CÒI CỌC Ở LỢN CON
Huỳnh Thị Mỹ Lệ*, Lê Văn Phan, Nguyễn Văn Giáp, Trịnh Đình Thâu
406
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY IN MAI CHAU DISTRICT, HOA BINH PROVINCE, Viet Nam
Do Van Nha*, Do Nguyen Hai
416
2.ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO QUY TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Trung Đức, Cao Trường Sơn*
427
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU HÀ THỦ Ô ĐỎ CAO BẰNG
Lê Bình Hoằng*, Bùi Quang Thuật
437
2.BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NHỘNG TRÙNG THẢO (Cordyceps militaris L.ex Fr.) Ở VIỆT NAM
Lê Văn Vẻ1, Trần Thu Hà1, Nguyễn Thị Bích Thùy2, Ngô Xuân Nghiễn2*
445
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM ĐẶC SẢN ỔI ĐÔNG DƯ
Đỗ Quang Giám1*, Lê Thanh Hà1, Đồng Thanh Mai2
455
2.ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI GIAO LẠC, GIAO THỦY, NAM ĐỊNH
Nguyễn Tất Thắng1*, Nguyễn Thị Hương Giang2, Ngô Thế Ân2
464
3.VIỆT NAM VỚI QUÁ TRÌNH TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 
Vũ Thanh Hương1*, Trần Việt Dung2
474


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN