Số 1 - Năm 2013 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – Năm 2013

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Nghiên cứu đa dạng di truyền cây khoai môn – sọ bằng chỉ thị phân tử DNA Study on Genetic Diversity in Taro (Colocasia esculenta) by DNA Markers
Nguyễn Văn Giang, Vũ Ngọc Lan, Tống Văn Hải
1
2.Khảo sát độc tính của dịch nuôi nấm Sclerotium rolfsii trên mô sẹo cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.) in vitro Evaluating Toxicity of Sclerotium rolfsii Culture Filtrate to Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Callus in vitro
Nguyễn Thanh Hải
7
3.Nghiên cứu khả năng quang hợp của cỏ lồng vực nước (Echinocloa crus-Galli (L.) Beauv) và lúa (Oryza sativa L.) Research on Photosynthesis of Barnyard Grass (Echinocloa crus-Galli (L.) Beauv) and Rice (Oryza sativa L.)
Vũ Duy Hoàng, Hà Thị Thanh Bình, Vũ Tiến Bình
16
CHĂN NUÔI, THÚ Y & NTTS
1.Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ thành thục của tu hài mẹ và tỷ lệ sống của ấu trùng (Lutraria philippinarum) Effect of Dietary on Mature Rate of Female Otter Clam and Survival of Larvae (Lutraria philippinarum)
Trần Thế Mưu, Vũ Văn Sáng
24
2.Năng suất sinh sản của đàn lợn hạt nhân Piétrain kháng stress và Duroc nuôi tại Trung tâm Giống lợn chất lượng cao Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Reproductive Performance of the Nucleus Herd of Stress Negative Piétrain and Duroc Swine Raised at the An
Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn
30
3.Đa dạng di truyền gen Insulin – like growth factor binding protein 2 trên gà Single Nucleotide Polymorphisms of Insulin – like Growth Factor Binding Protein 2 in Chicken
Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Minh Thông, Bùi Xuân Mến
36
4.Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn đến sự phát triển phôi của cá song hổ (Epinephelus fuscoguttatus) Effect of Temperature and Salinity on Embryonic Development of Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus)
Vũ Văn Sáng, Trần Thế Mưu
41
5.Xác định tỷ lệ tiêu hóa và mức sử dụng cám gạo trong thức ăn hỗn hợp cho cá chép (Cyprinus carpio) Determination of Digestiblity and Incorporation Level of Rice Bran in Common Carp (Cyprinus carpio) Ciet
Trần Thị Nắng Thu, Nguyễn Thị Hồng Thu
46
6.Đường đẳng nhiệt hấp thụ của sản phẩm cá hồi đông khô Sorption Isotherm Curve of Freeze Dried Salmon Product
Nguyễn Xuân Duy, Nguyễn Anh Tuấn
53
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống, việc làm của nông dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Effects of Recovery of Agricultural Land to Life, the Jobs of Farmers in Van Lam District, Hung Yen Province
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Trà, Hồ Thị Lam Trà
59
KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
1.Studies on Sieve Separator in Livestock Feed Production Một số nghiên cứu về máy sàng trong việc làm sạch ngô để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Moskovskiy M.N, Hoàng Nghĩa Đạt
68
2.Tìm hiểu một số phương pháp xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào – ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc Exploring Some Fuzzy Modeling Methods Based on Input-Output Data Sets and Using Discrete Type 2 Fuzzy Sets
Lê Thị Nhung, Ngô Công Thắng
75
KINH TẾ, XÃ HỘI & PTNT
1.Trade Liberalization and Foreign Direct Investment in Vietnam: A gravity Model Using Hausman – Taylor Estimator Approach Tự do hóa thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Một cách tiếp cận thông qua mô hình lực hấp dẫn và phương pháp ước 
Hoàng Chí Cương, Đỗ Thị Bích Ngọc, Bùi Thị Phương Mai, Đặng Huyền Linh
85
2.Economic performance of clam aquaculture in Nam Thinh commune, Tien Hai district, Thai Binh province Hiệu quả kinh tế nuôi ngao ở xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thị Dương Nga
97
3.Tình hình thực hiện quy định về quản lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng Investigation of Implementing State’s Regulations on Pesticide Trade Management in Vegeteble Production: A Case Study in Red Riv
Nguyễn Phượng Lê, Trần Thị Như Ngọc
107
4.Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ở thành phố Hà Tĩnh Current Status of People’s Willingness to Pay for Health Insurance in Ha Tinh City
Chu Thị Kim Loan, Nguyễn Hồng Ban
115
5.Một số vấn đề lý luận về phân tích chuỗi giá trị thủy sản Some Theorical Issues on Aqua-cultural Value Chain Analysis
Nguyễn Thị Thúy Vinh, Trần Hữu Cường, Dương Văn Hiểu


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN