Số 4 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – 2023

Đăng ngày:28/04/ 2023

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cây hoa dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis L.) thu thập ở Hà Nội và Hưng Yên
Phạm Thị Ngọc, Ngô Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thị Bích Hồng, Đoàn Thu Thủy ……………..387
Đánh giá đa dạng di truyền dựa trên kiểu hình quả nguồn gen cà chua bi qua ảnh
Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Phạm Quang Tuân, Vũ Thị Thương,
Nguyễn Viết Linh, Bùi Thị Thuỷ, Vũ Văn Liết …………………………………………………………… 401
Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất sinh khối và năng suất tinh dầu một số dòng sả hoa hồng, Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats. tại Thanh Trì, Hà Nội
Nguyễn Thị Hương, Trịnh Văn Vượng, Vũ Thị Thúy Hằng ………………………………………… 414

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Đề xuất sử dụng đất phục vụ phát triển vùng trồng na tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Trọng Phương, Nguyễn Đắc Nhẫn ……………………………………. 424
Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nuôi ếch Thái Lan (Rana rugulosa) bằng bèo tai tượng (Pistla stratiotes L.)
Lê Diễm Kiều, Nguyễn Thị Diễm My, Trịnh Ngọc Tuyết Phương,
Phạm Quốc Nguyên ……………………………………………………………………………………………….433
Ứng dụng mô hình clumondo dự báo thay đổi sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch đất đai huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Phạm Duy Khánh, Vũ Thanh Biển, Đào Xuân Thu, Nguyễn Lưu Ly,
Ngô Thanh Sơn, Bùi Lê Vinh …………………………………………………………………………………..446

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Tạo dòng và phân tích trình tự gen mã hóa malonyl-CoA synthetase (matB) và malonyl-CoA decarboxylase (matC) từ Rhizobium leguminosarum KTCC 2362
529
Pham Trần Quý Anh, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc,
Nguyễn Huy Thuần ……………………………………………………………………………………………….. 458

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
Phạm Thị Thanh Thuý, Đỗ Kim Chung ……………………………………………………………………..465
Identifying the development challenges of small and medium-sized agricultural enterprises in the context of Hoai Duc district, Hanoi city
Nguyen Thi Huyen Cham, Pham Bao Duong …………………………………………………………….477
Phân tích nhận thức về quản lý chất thải theo định hướng tuần hoàn của các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Công Chính, Ngô Thế Ân ………………………………………… 492
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đoàn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Oanh ………………………….504

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Thoát nghèo bền vững cho người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên: Tổng quan một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Trần Hương Giang, Mai Lan Phương, Hồ Ngọc Ninh ………………………………………………..517BÌA TẠP CHÍ KHNNVN