Tin tức Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2020
04/12/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Kết quả chọn tạo giống lúa thuần ĐH12 cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Đông, Lê Văn Huy, …

Số 11 – 2020
28/10/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Tuyển chọn một số giống cây trồng thích hợp cho vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Trọng Trang, Vũ Đình Hòa, Hà Thị Thanh Bình……………………………………………..899 Tuyển chọn …

Số 10 – 2020
23/09/2020

MỤC LỤC – CONTENTS CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Đặc tính sinh học và sinh học phân tử của chủng virus dịch tả …

Số 9 – 2020
23/09/2020

MỤC LỤC – CONTENTS KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT Sinh kế hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã cao tân, huyện Pác Nặm, tỉnh …

Số 8 – 2020
20/08/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đánh giá sự biểu hiện của gen atZAT12 trên cây Arabidopsis chuyển gen Lê Thị Tuyết Châm, Vũ Ngọc Thắng, Vũ Thị Thúy Hằng, Trần Anh Tuấn………………………545 Hiệu …

Số 7 – 2020
07/07/2020

MỤC LỤC – CONTENTS CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Một số đặc tính sinh học phân tử của chủng PEDV (Porcine Epidemic Diarrhea …

Số 6 – 2020
03/07/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Vai trò của axit salicylic đến khả năng chịu mặn cây đậu xanh ở giai đoạn cây con  Vũ Tiến Bình, Trần Anh Tuấn, Phạm Tuấn Anh …………………………………………………………. …

Số 5 – 2020
18/06/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) hại chuối tiêu tại Việt Nam Trần Ngọc Hùng, Đỗ Thị Vĩnh Hằng, Nguyễn Đức Huy ……………………………………………… 315 CHĂN NUÔI – …

Số 4 – 2020
18/06/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đánh giá ảnh hưởng của lượng phân bón và lượng hạt giống gieo thẳng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống lúa cực ngắn ngày DCG72 tại …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN