Số 6 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – 2022

Đăng ngày:10/06/ 2022

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ưu thế lai và khả năng kết hợp về đặc điểm nông học của các dòng thuần dưa thơm
Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Phạm Quang Tuân, Vũ Thị Xuân Bình, Vũ Văn Liết,
Nguyễn Trung Đức …………………………………………………………………………………………………709

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của gà Hắc Phong
Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Văn Thông,
Nguyễn Thị Vinh, Phạm Kim Đăng …………………………………………………………………………..722
Phân lập và đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn Flavobacterium columnare gây
bệnh trên cá trắm cỏ nuôi tại miền Bắc

Trương Đình Hoài, Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa,
Nguyễn Ngọc Tuấn, Kim Văn Vạn ……………………………………………………………………………732
Thực trạng chăn nuôi lợn vùng Tây Nguyên
Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Đức Điện, Vũ Đình Tôn …………………………………………………………………………….. 741

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của thực khuẩn thể đến mật độ và hình thái khuẩn lạc vi khuẩn Vibrio spp.
Lê Hoàng Bảo Ngọc, Phạm Hoài An, Phan Trần Học Khang, Tiêu Ngọc Thạnh,
Trần Hữu Hậu, Phan Kim Ngân, Trần Ngọc Thảo Vy, Đỗ Thị Mỹ Ảnh,
Võ Ngọc Trân Anh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Trương Thị Bích Vân ………………………………. 751

Thiết kế và chế tạo mô hình chuyển động năng thu được từ chuyển động của xe thành điện năng
Nguyen Van Dieu, Ngo Tri Duong, Bui Quoc Huy ……………………………………………………..757
Ảnh hưởng của xử lý nước nóng kết hợp với 1-methylcyclopropene (1-MCP) đến thời gian
bảo quản sau thu hoạch của quả chanh dây tím (
Passiflora edulis Sims)
Lê Văn Luận, Nguyễn Thị Diễm Hương, Trần Thị Kim Nhi, Nguyễn Văn Toản …………….. 769
Giám sát điều khiển một số thông số tại bể điều hòa trong quá trình xử lý nước thải chăn nuôi
Ngô Phương Thủy, Nguyễn Thị Hiên ………………………………………………………………………..782
Ảnh hưởng của xử lý 1-MCP và ethylene ngoại sinh đến quá trình chín của giống cà chua ‘Savior’trồng vụ Đông
Trần Thị Định, Nguyễn Minh Việt Thảo, Nguyễn Thị Hoàng Lan,
Maarten L. A. T. M. Hertog, Bart Nicolai …………………………………………………………………793
Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát SCADA cho dây chuyền phân loại sản phẩm theo màu sắc trên cơ sở PLC S7-1200 ứng dụng công nghệ IoT
Nguyễn Đức Dương, Nguyễn Thị Hiên ……………………………………………………………………..803

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ dân tộc thiểu số tại chỗ ở tỉnh Đắk Nông
Hồ Ngọc Ninh, Trương Thị Cẩm Anh, Lại Phương Thảo …………………………………………….813
Phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ
Phạm Thị Thanh Thuý, Đỗ Kim Chung ……………………………………………………………………..823

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan về tác dụng của giấm gỗ trong trồng trọt
Đỗ Thị Hường, Phan Thị Thủy, Nguyễn Thị Ái Nghĩa………………………………………………… 834
Tổng quan các phương pháp kích thích sinh sản ở lớp Chân bụng (Gastropoda)
Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo ………………………………………………………………………………841BÌA TẠP CHÍ KHNNVN