Số 3 - Năm 2014 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2014

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN KIỂU HÌNH VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG NGÔ NẾP TỰ PHỐI -PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN GIỐNG NGÔ NẾP CHOCÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Lê Thị Minh Thảo1, Nguyễn Thị Ảnh2, Trần Thanh Tân2, Phạm Quang Tuân2, Vũ Văn Liết3*
285
2.THE EFFECTS OF DIFFERENT WATER REGIMES ON GROWTH AND WATER USE EFFICIENCY IN SEEDLING STAGE OF SOME RICE VARIETIES (Oryza sativaL.)
Nguyễn Thị Ngọc Dinh1*, Nguyễn Văn Lộc1 and Toshihiro Mochizuki2
298
3.ẢNH HƯỞNG CỦA CẮT RỄ VÀ CẮT LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦ MẠCH MÔN (Ophiopogon japonicus Wall)
Nguyễn Đình Vinh
311
4.ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN TỚI SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CHẤT KHÔ Ở THỜI KỲ CÂY CON CỦA CÂY LÚA MẠCH (Hordeum vulgare L.)
Nguyễn Việt Long1*, Vũ Thị Hồng2, Nguyễn Văn Lộc1, Nguyễn Thế Hùng1, Đinh Thái Hoàng1
317
5.ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỆNH CHỔI RỒNG SẮN TẠI ĐỒNG NAI NĂM 2011-2013
Nguyễn Đức Thành1*, Mai Văn Quân4, Ngô Gia Bôn4, Nguyễn Hữu Hỷ2, Hà Viết Cường3, Trịnh Xuân Hoạt4
325
6.ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU CÔ VE (Phaseolus vulgaris L.) CÓ NGUỒN GỐC TỪ MỸ
Phạm Thị Ngọc*, Đỗ Thị Dự, Nguyễn Thị Huế, Phạm Thị Lệ, Vũ Văn Liết
334
CHĂN NUÔI & NTTS
1.MỨC ĐỘ LƯU HÀNH VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM TỪ THÁNG 10 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2012
Nguyễn Thu Thủy1,2*, Nguyễn Văn Long2, Phan Quang Minh2, Trần Thị Thu Phương2, Nguyễn Quang Anh2, Nguyễn Ngọc Tiến2, Nguyễn Đăng Thọ3, Ngô Thanh Long
345
2.MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ẤP NỞ TRỨNG GÀ
Nguyễn Thị Tú*, Đặng Thái Hải, Ngô Thị Thùy
354
3.ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) NHIỄM Streptococcus sp. NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM
Trương Đình Hoài1*, Nguyễn Vũ Sơn2, Nguyễn Thị Hoài1, Nguyễn Thị Mai Phương3, Nguyễn Thị Hậu1
360
4.ƯỚC TÍNH NHU CẦU AXIT AMIN THIẾT YẾU CỦA CÁ TRÊ LAI GIỐNG (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) DỰA VÀO PROTEIN LÝ TƯỞNG
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm1*, Lê Đức Ngoan2, Jan Erik Lindberg3
372
5.ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI KHUẨN TÍA QUANG HỢP ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG AO NUÔI CÁ RÔ PHI THÂM CANH
Đỗ Thị Liên1*, Nguyễn Thị Diệu Phương2, Nguyễn Thị Biên Thùy2, Đỗ Thị Tố Uyên1, Đinh Duy Kháng1
379
6.THÀNH PHẦN LOÀI VÀ BIẾN ĐỘNG NGUỒN LỢI CÁ VÙNG RỪNG NGẬP MẶN PHÙ LONG, CÁT HẢI, HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Quân1*, Nguyễn Thị Hương Liên2
384
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NHANH IN VITRO SÁU DÒNG HOA LAN HUỆ -Hispeastrum esquestre (Aition) Herb
Phạm Đức Trọng1, Nguyễn Hạnh Hoa1, Phí Thị Cẩm Miện2*
392
2.NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRÍCH LY TINH DẦU TỪ LÁ TÍA TÔ
Nguyễn Thị Hoàng Lan1, Bùi Quang Thuật2, Lê Danh Tuyên3, Ngô Thị Huyền Trang4, Đỗ Thị Trang4
404
3.ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TÁCH CHIẾT ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA CÂY DIỆP HẠ CHÂU (Phyllanthus amarus) TRỒNG TẠI PHÚ YÊN
Nguyễn Tiến Toàn1, Nguyễn Xuân Duy2*
412
KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG XEN MẮC CA TRONG VƯỜN CÀ PHÊ TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK
Phạm Thế Trịnh1*, Đào Châu Thu2, Trần Minh Tiến3
422
2.ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
Đồng Thị Vân Hồng1*, Ngô Thị Thuận2
429
3.ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẾN ĐỜI SỐNG, VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Phạm Văn Vân
438
4.NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Hoàng Giang*, Bùi Thị Hồng Nhung
446
THÔNG TIN NGẮN
1.SOLUTIONS FOR COMMON ERRORS IN FIXED ASSETS ACCOUNTING PRACTICE
Trần Văn Thuận
456


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN