Số 11 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 11 – 2023

Đăng ngày:01/12/ 2023

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng của giá thể và hom giâm đến khả năng nhân giống cây hồ tiêu (Piper nigrum L.)
Nguyễn Thị Loan, Lục Thị Quyên ………………………………………………………………………….. 1375
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của lan quế trắng (Aerides odorata Lour.) tại Gia Lâm -Hà Nội
Phùng Thị Thu Hà, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thúy Hạnh ……………………………………. 1384
Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cải bẹ xanh, cải thìa, cải bẹ cùi trồng theo phương pháp thuỷ canh hồi lưu trong điều kiện nhà màng
Sơn Thị Thanh Nga Nguyễn Hồng Ửng, Ngô Thanh Trắc ………………………………………… 1393

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Phân tích in vitro của phản ứng protein mở ra của ty thể và biểu hiện của HSPA9, HSPD1 và ATF5 thông qua sử dụng các mô hình nuôi cấy tế bào
Nguyễn Thành Trung, Yuki Kambe, Nguyễn Văn Giáp, Mai Thị Ngân, Vũ Thị Thu Trà, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Bùi Trần Anh Đào …………………………………………………………………….. 1404
Nghiên cứu khả năng kháng kháng sinh và sản sinh men Extended Spectrum β-lactamase (ESBL) của vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn, thịt gà bày bán tại chợ trên địa bàn Sóc Sơn – Hà Nội
Cam Thị Thu Hà, Hoàng Minh Đức*, Phạm Hồng Ngân …………………………………………… 1413
Thành phần loài và sự phân bố của động vật nổi trong vuông tôm rừng ngập mặn tại Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Phan Bảo Tân, Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út …………………………………………………………………………………………………………. 1423
Ảnh hưởng của tuổi giết thịt đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt của gà Ri lai [Ri × (Ri × Lương Phượng)] nuôi bằng khẩu phần bổ sung thảo dược
Nguyễn Công Oánh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thương Thương, Phạm Kim Đăng …………………………………………………………………………………………………. 1435
Nghiên cứu bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại Quảng Ninh và Nam Định
Trương Đình Hoài, Đặng Thị Hóa, Xa Đức Bình, Mai Văn Thương, Nguyễn Thị Thúy Hồng, Hoàng Thị Thùy Linh, Trần Thị Diễm Quỳnh, Trần Thị Trinh, Đoàn Thị Nhinh, Lê Việt Dũng, Kim Văn Vạn, Trương Hồng Việt …….. 1446
Một số chỉ tiêu huyết học ở bò sữa Holstein Friesian nhiễm Theileria spp. tại tỉnh Hà Nam
Nguyễn Thị Hồng Chiên, Hoàng Thanh Trúc, Nguyễn Văn Dương,Bùi Thị Tố Nga, Đào Lê Anh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Hoàng Yến …………. 1455

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Thực trạng sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa:nghiên cứu trường hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Trần Thị Thương, Phan Lê Trang, Nguyễn Thị Hải Bình …………………………………………. 1463
Vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội
Lưu Văn Duy, Phạm Bảo Dương, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Tuyển Tiến, Nguyễn Thị Lệ Cẩm, Lê Thị Thanh Loan ………………………………………………………………. 1473
Nâng cao hiệu quả kỹ thuật của hộ chăn nuôi bò sữa thông qua tài chính chuỗi giá trị: nghiên cứu điển hình tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Bùi Thị Lâm, Lê Thị Thanh Hảo, Bùi Thị Nga, Vũ Ngọc Huyên ………………………………… 1486
Hiệu quả kỹ thuật của các hộ nông dân trồng cam trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Nguyễn Thị Minh Thu, Vũ Tiến Vượng, Nguyễn Công Tiệp, Đặng Nam Phương …………. 1496

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Nhận diện mô hình hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả: cơ sở thực tiễn và hàm ý chính sách 
Phí Thị Diễm Hồng, Vũ Thị Hải, Trần Đức Viên …………………………………………………….. 1506BÌA TẠP CHÍ KHNNVN