Số 6 - Năm 2011 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2011

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất ngô trên đất dốc Yên Minh – Hà Giang Influence of Plant Spacing and Nitrogen Fertilizer on Growth and Yield of Maize (Zea Mays) on Sloping Land Yen Minh – Ha Giang 
Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Mai,Thiều Thị Phong Thu, Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Thị Phương Lan Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Mai,Thiều
861
2.Ảnh hưởng của một số công thức che mưa mặt cạo đến năng suất mủ vườn cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk Effects of Exploitation Systems on Rubber Yield of Rubber Tree in Dak Lak Province 
Trần Ngọc Duyên, Nguyễn Hữu Tề, Vũ Đình Chính
867
3.Quan hệ di truyền giữa các giống dưa chuột, các dòng tự phối được phân lập và ưu thế lai Genetic Relationship of Cucumber Genotypes and Their Inbred Lines and Heterosisas Determined by RAPD Markers 
Ngô Thị Hạnh, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nông Thị Huệ, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Thu Hằng
875
4.Đánh giá đặc điểm nông học và chất lượng một số tổ hợp lúa lai hai dòng mới chọn tạo trong nước Evaluation of Agronomical and Quality Traits of Some Combination of the New Two-Lines Rice Hybrids 
Nguyễn Thị Hảo, Trần Văn Quang, Đàm Văn Hưng, Nguyễn Tuấn Anh
885
5.Đánh giá ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống lạc TB25 trong vụ xuân tại Gia Lâm – Hà Nội Effect of Plant Density on Growth and Yield of TB25 Groundnut Cultivar in Spring Seasons at Gia Lam – Hanoi 
Đinh Thái Hoàng, Vũ Đình Chính
892
6.Ảnh hưởng của dinh dưỡng qua lá đến quá trình sinh trưởng và phát triển của lan Hoàng thảo thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl) The Effect of Nutrients on the Growth and Development of the Dendrobium nobile Lindl. 
Vũ Ngọc Lan, Trần Thế Mai, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Lý Anh
903
7.Ảnh hưởng của hạn đến khả năng nảy mầm của một số giống đậu xanh triển vọng Effect of Drought on Germination of Some Promising Mungbean 
Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Ngọc Quất, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Đình Chính
912
8.Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây xuyên khung (Ligusticum wallichii Frach) Study on Rapid Micropropagation of Ligusticum wallichii Frach 
Cao Thị Thủy, Vũ Quang Sáng
920
9.Điều tra kĩ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ cây Mạch môn (Ophiopogon japonicus Wall) Surveys on Cultivation and Management Practices and Harvest Technique and Marketing of Mondo Grass (Ophiopogon japonicus Wall) 
Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hải
928
CHĂN NUÔI & NUÔI TRỒNG THỦY SẢN- THÚ Y
1.Hàm lượng thủy ngân trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến ở Nha Trang Mercury Concentrations of Popularly Consumed Seafoods in Nha Trang 
Nguyễn Thuần Anh
937
2.Khả năng sản xuất và chất lượng thịt của tổ hợp gà lai kinh tế 3 giống (Mía – Hồ – Lương phượng) Meat Productivity and Quality of Three Breed Crossbred Broilers (Mia – Ho – Luong phuong) 
Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Thanh
942
3.Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá chạch sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn ương từ hương lên giống Affect of Stocking Densities to Growth and Survival rate of Freshwater Eel (Mastacembelus armatus) Fingerlings 
Nguyễn Quang Đạt, Trần Đình Luân, Trần Anh Tuấn, Trương Tiến Hải
948
4.Hai loài trong nhóm cá chành dục thuộc giống Channa (Channidae, Perciformes) ở Việt Nam Two Fish Species in the Walking Snakehead Group of Genus Channa (Channidae, Perciformes) in Vietnam 
Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Diệu Phương và Nguyễn Thị Hạnh Tiên
954
5.Thử nghiệm nuôi vỗ cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) bố mẹ tại Lào Cai bằng thức ăn sản xuất trong nước Using Local Produced Feed for Broodstock Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) at Lao Cai 
Trần Đình Luân, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Nắng Thu
966
6.Xác định tỷ lệ vi khuẩn Verotoxigenic E. coli (VTEC) trong mẫu thịt tại chợ, lò mổ trên địa bàn Hà Nội Determination of Prevalence of Verotoxigenic E.coli (VTEC) Bacteria in Meat Samples Collected from Market Places and Slaughterhouses in Hanoi Area 
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Ngọc Thúy, Lưu Thị Hải Yến, Nguyễn Bá Hiên
972
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Phương pháp xác định hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp – ứng dụng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Method Measurring Efficiencz of Land Use Planning for Agricultural Land in Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Pro
Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Thị Vòng
978
2.Công tác tái định cư dự án thủy điện Sơn La dưới góc độ phong tục và tập quán canh tác của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc The Resettlement Son La Hydropower Project Perspective Practicces and Custom Farming Practices of Ethnic Minority Northwest 
Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Vòng, Trang Hiếu Dũng, Nguyễn Tất Cảnh
985
3.Thực trạng sử dụng đất vùng cửa Ba Lạt huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định Land Use in Ba Lat Estuary, Giao Thuy District, Nam Dinh Province 
Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hữu Thành
994
4.Ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia Impact of Land Policy on Land Use Planning and Land Use Management in Mondulkir Province, Cambodia 
Vann Varth, Trần Đức Viên, Nguyễn Quang Học, Meng Bunnarith
1004
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Tối ưu hóa quá trình sấy phun dịch cà chua Optimization the Spray Drying of Tomato Pulp 
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thùy Ninh
1014
2.Phương pháp phân lớp sử dụng máy vec-tơ hỗ trợ ứng dụng trong tin sinh học Classification Using Support Vector Machines and Its Applications in Bioinformatics 
Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Thị Thu Hà Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy
1021
KINH TẾ, XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Thị Thu Hà Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy 
Lê Hữu Ảnh, Nguyễn Quốc Oánh, Nguyễn Duy Linh, Hoàng Thị Hà, Lê Phương Nam


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN