Số 12 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2022

Đăng ngày:05/01/ 2023


MỤC LỤC CONTENTS

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn lactic để ứng dụng trong sản xuất đồ uống probiotic từ gừng
Vũ Quỳnh Hương, Vũ Thị Yến, Nguyễn Thị Thanh Thủy ……………………………………………1581
Đánh giá khả năng kháng nấm collectotrichum gây bệnh thán thư trên quả thanh long bởi
các chủng
Streptomyces sp.

Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hiền Trang,Nguyễn Thỵ Đan Huyền, Lê Thanh Long ….1591
Tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng cố định nitơ và tổng hợp indole-3-acetic acid
(IAA) từ đất trồng cà chua ở một số xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên

Trần Văn Chí, Nguyễn Mạnh Tuấn, Ngô Xuân Bình, Nguyễn Duy Dũng,
Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Xuân Vũ, Phạm Thị Tuyết Mai…………………… 1599
Sử dụng vi khuẩn probiotic Lactobacillus trong lên men sữa đậu nành
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Đào Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Hoàng Anh …..1608
Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình cố định tế bào vi khuẩn Virgibacillus campisalis TT8.5 và khả năng ứng dụng tế bào cố định để phân giải histamine trong nước mắm truyền thống
Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Hồng Ly, Phạm Thị Dịu, Nguyễn Thị Hồng,
Giang Trung Khoa, Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Lâm Đoàn,
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hoàng Anh …………………………… 1619
Ảnh hưởng một số điều kiện lên men Aspergillus oryzae T6 tới khả năng sinh tổng hợp hoạt chất kìm hãm -glucosidase trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cho người có đường huyết cao
và thừa cân

Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Thị Huyền …………………………………………………………………….1631
Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến khả năng tổng hợp IAA của chủng vi khuẩn nội sinh HY9 và TT3
Phạm Hồng Hiển, Trần Thị Đào, Tạ Hà Trang, Hoàng Thị Liễu, Nguyễn Văn Giang …..1640
1712
Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng của hệ sợi chủng nấm linh chi
(
Ganoderma lucidum) đột biến DTL1,25

Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thu, Phạm Bích Hiên, Phạm Xuân Hội ………………………. 1649
Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc lạc
Nguyễn Xuân Trường, Trần Thị Đào, Tạ Hà Trang, Nguyễn Thanh Huyền,
Ngô Thị Vân Anh, Nguyễn Xuân Cảnh ………………………………………………………………….. 1659
Một số phương pháp phân lớp đa nhãn và ứng dụng phân loại tin nhắn sms tiếng Việt 1672
Hoàng Thị Hà, Đào Xuân Dương, Lê Thị Nhung ……………………………………………………. 1672

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số giống hướng dương nhập nội
Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Việt Long, Vũ Ngọc Thắng …………………….1684
Ảnh hưởng nhiệt độ đến sự phát triển của sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)
Trần Thị Thu Phương, Giang Kim Long, Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Thu Giang………… 1693

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Yếu tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng lạnh vải thiều tại huyện Thanh Hà, Hải Dương
Nguyễn Thị Thu Trang, Bùi Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Kim Oanh,
Đoàn Thị Ngọc Thúy
…………………………………………………………………………………………….1701BÌA TẠP CHÍ KHNNVN