Số 3 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – 2022

Đăng ngày:25/02/ 2022


MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đánh giá đặc điểm nông học, chất lượng và xác định sự có mặt của gen liên kết với tổng hợp anthocyanin của một số dòng lúa cẩm mới
Nguyễn Thị Hường, Trần Thiện Long, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Kim Dung,
Nguyễn Quang Tin, Trần Mạnh Cường, Trần Thị Huyền, Phạm Văn Thuyết,
Trần Văn Quang …………………………………………………………………………………………………… 275
Nghiên cứu thức ăn nhân tạo nhân nuôi nhện bắt mồi Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)
Dương Thị Ngà, Nguyễn Đức Tùng ………………………………………………………………………… 285
Khảo sát ảnh hưởng của alpha-naphthalene acetic acid phun qua lá đến hiện tượng nứt trái và năng suất chôm chôm Rongrien (Nephelium lappaceum Linn)
Lê Bảo Long, Trần Thị Bích Vân ……………………………………………………………………………..292

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Một số đặc tính sinh học của các chủng Canine parvo virus type 2 gây bệnh viêm ruột trên chó ở phía Bắc Việt Nam
Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Yến,
Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Luyên ………………………………………………………………………………..300
Nguồn lợi rong biển quần đảo Nam Du, Kiên Giang
Đỗ Anh Duy, Trần Văn Hướng, Đỗ Văn Khương, Đàm Đức Tiến ………………………………..311

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Application of web-gis to construct an online map of the Ecopark urban area, Van Giang district, Hung Yen province
Tran Quoc Vinh, Le Thi Giang, Phan Van Khue, Phan Trong Tien,
Doan Thanh Thuy …………………………………………………………………………………………………. 325

Ảnh hưởng của bón thay thế phân hoá học bằng phân hữu cơ vi sinh dạng viên nén đến năng suất và chất lượng quả bưởi sửu tại Đoan Hùng – Phú Thọ
Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Loan, Vũ Thanh Hải,
Đỗ Tất Thủy ………………………………………………………………………………………………………… 333
Đánh giá thực trạng sản xuất lâm nghiệp của hộ gia đình tại Tây Nguyên
Nguyễn Thu Thùy, Trần Đức Viên, Nguyễn Thanh Lâm, Nông Hữu Dương ………………….341

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp cho khả năng sinh sắc tố và Monacolin K từ chủng nấm mốc Monascus purpureus NBRC 4485
Nguyễn Ngọc Thạnh, Phạm Thị Minh Thư, Lưu Minh Châu, Bùi Hoàng Đăng Long,
Huỳnh Xuân Phong ………………………………………………………………………………………………. 350
Vi khuẩn Bacillus sp. nội sinh phân lập từ cỏ mần trầu (Eleusine indica) cải thiện hiệu quả khả năng loại bỏ amoni trong nước nuôi tôm
Đỗ Quang Trung, Trần Thị Tuyết Thu, Lưu Thế Anh ………………………………………………… 359
Phân lập, tuyển chọn và định danh chủng vi khuẩn Enterococcus faecium HN1 có khả năng sinh Bacteriocin
Phạm Hồng Hiển, Dương Văn Hoàn, Trần Thị Đào, Phạm Thị Dung,
Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Xuân Cảnh ………………………………………. 370
Đặc điểm sinh học của chủng Rhodococcus sp. BPTC-316 có khả năng phân hủy chlorpyrifos và kháng nấm
Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thu Hương, Trương Phúc Hưng, Nguyễn Viết Hưng,
Đỗ Bích Duệ, Đỗ Thị Hiền ………………………………………………………………………………………381

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại hải dương khi tham gia xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản
Trần Nguyễn Thị Yến, Phan Lê Trang, Phí Thị Diễm Hồng …………………………………………391
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn của nông hộ với mô hình canh tác cua – tôm – lúa tại tỉnh Kiên Giang
Lê Ngọc Danh, Nguyễn Thị Kim Phước, Lê Hồng Hạnh ……………………………………………..402

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Nhu cầu dinh dưỡng của chó và mèo: Bài tổng quan
Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng ……………………………………………………………………………….409BÌA TẠP CHÍ KHNNVN