Số 7 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – 2019

Đăng ngày:03/12/ 2019

MỤC LỤC CONTENTS
NÔNG HỌC
AGRONOMY

 1. Ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh trưởng, năng suất giống khoai tây KT4 tại Thanh Trì, Hà Nội
  Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Thiêm……………………………………………………………………537

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

 1. Một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng và biến đổi bệnh lý đại thể của gà nhiễm virus gây bệnh
  thiếu máu truyền nhiễm (Chicken Infectious Anemia Virus, CIAV) trong điều kiện thí nghiệm

  Đào Đoan Trang, Nguyễn Văn Giáp, Lê Thị Trinh, Trương Hà Thái,
  Lại Thị Lan Hương, Cao Thị Bích Phượng, Huỳnh Thị Mỹ Lệ ……………………………………..546
 2. Hiện trạng khai thác nguồn lợi cá măng (Elopichthys bambusa Richardson, 1844) ở một số tỉnh
  miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam

  Võ Văn Bình, Nguyễn Hải Sơn………………………………………………………………………………….558

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

 1. Kiến thức, thái độ và áp dụng biện pháp an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:
  Trường hợp người dân trồng chè tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

  Nguyễn Thị Bích Yên, Nguyễn Mạnh Duy…………………………………………………………………..566

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

 1. Nghiên cứu nhân giống in vitro thảo quả (Amomum aromaticum Roxb.)
  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Dinh, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Ngọc Hân,
  Nguyễn Thị Lâm Hải, Đinh Trường Sơn, Đặng Thị Thanh Tâm,
  Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Thu Hằng………………………………………………………………577
 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var fuscidicus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai) tại Lai Châu 
  Trần Thị Kim Hương, Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Mai Thơm, Đào Thu Huế………………..588

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

 1. Phát triển sản xuất điều ở tỉnh Bình Phước: Thực trạng và giải pháp
  Nguyễn Trường Vỹ, Nguyễn Thị Minh Hiền ……………………………………………………………….594


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN