Số 1 - Năm 2008 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – Năm 2008

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Một số đặc điểm sinh học của các giống ong nhập nội
Đồng Minh Hải, Phùng Hữu Chính, Đinh Văn Chỉnh
3
2.Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần tại vùng đồng bằng Viên Chăn- CHDCND Lâồ
Khamtom Vanthannuovong, Nguyễn Thế Hùng
10
3.Ảnh hưởng của B, Mo, Zn đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất lạc (Arachis hypogaea L.) 
Nguyễn Đình Thi, Hoàng Minh Tấn, Đỗ Quý Hải
16
CHĂN NUÔI – THỦY SẢN – THÚ Y
1.Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn Hải Phòng
Ngô Văn Bắc, Trương Quang
22
2.Ảnh hưởng stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý của đàn bò lai hướng sữa nuôi tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An trong mùa hè
Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Tú
26
3.Xác định ảnh hưởng của khối lượng sơ sinh và giới tính tới tỷ lệ sống và loại thải của lợn con đến 3 tuấn tuổi
Phan Xuân Hảo
33
4.Thành phần dinh dưỡng của lá cây M. oleifera trồng làm thức ăn gia súc
Đặng Thúy Nhung
38
5.Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình nhiễm giun sán trên đàn lợn tại một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng
Trần Văn Quyên, Lại Thị Cúc, Nguyễn Văn Thọ
42
6.Ảnh hưởng của một số yếu tố đến việc sử dụng rơm và thân cây ngô làm thức ăn cho trâu bò tại các tỉnh phía Bắc
Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Xuân Trạch, Đỗ Đức Lực
47
7.Giá trị thức ăn chăn nuôi của một số giống cao lương trong mùa đông tại Gia Lâm, Hà Nội
Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Văn Cường
52
8.Kết quả nuôi vỗ béo, chất lượng thân thịt và hiệu quả chăn nuôi lợn lai 3 giống Landrace x (Yorkshire x Móng cái) trong điều kiện nông hộ
Vũ Đình Tôn, Phan Văn Chung, Nguyễn Văn Duy
56
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
1.Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Vũ Thị Bình, Nguyễn Đình Trung
62
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Ảnh hưởng của nồng độ chitisan đến chất lượng và thời gian bảo quản chanh
Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Thu Nga, Đỗ Thị Thu Thủy
70
2.Khảo sát động học cơ cấu trên phần mềm Inventor
Đỗ Hữu Quyết
76
KINH TẾ XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Ngô Thị Thuận
87
2.Hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng vải thiều Thanh Hà
Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thị Thu Huyền


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN