Số 10 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 10 – 2018

Đăng ngày:21/03/ 2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi ngao ven biển tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Bùi Đắc Thuyết……………………………………………………………………………………………………… 859
Phát hiện VLPs (Virus-like Particles) ở tu hài giống cấp 1 (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) thu từ trại sản xuất
Đặng Thị Lụa, Phan Thị Vân, Nguyễn Thanh Thuỷ…………………………………………………….. 867
Biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ giai đoạn 2000-2015
Mai Công Nhuận, Nguyễn Khắc Bát, Vũ Việt Hà ……………………………………………………….. 874

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình
Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Nguyễn Nghĩa Biên ……………………………………….. 885

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Sự biến đổi hàm lượng tanin, polyphenol và khả năng kháng oxy hóa của dịch ép quả điều ở các giai đoạn chín
Nguyễn Văn Khoa, Võ Thị Thu Giang, Trần Bội An, Phùng Văn Trung, Đặng Hồng Chuyên, Nguyễn Văn Giang …………………………………………………………………… 896
Ảnh hưởng của độ chín đến hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxi hóa của các bộ phận quả chuối hột thu hái tại Nam Định
Lại Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hoài, Hoàng Hải Hà ……………………………………………………….. 904
Xây dựng cơ sở dữ liệu và module tra cứu hình ảnh nảy mầm của một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam
Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy ………………………. 911

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Thực trạng chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Văn Phơ, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Huyền………………………………………… 924BÌA TẠP CHÍ KHNNVN