Số 12 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2019

Đăng ngày:06/05/ 2020

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng của thức ăn đến đặc điểm sinh học nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) nuôi trong phòng thí nghiệm
Trần Ngọc Cảm, Nguyễn Đức Tùng…………………………………………………………………………..969

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Tinh chế kháng thể IGY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà
Vũ Thị Thu Hằng, Lê Quốc Hòa, Trịnh Thị Bích Ngọc, Vũ Xuân Đăng, Nguyễn Thị Yến,
Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Lê Văn Phan………………………………976
Một số đặc điểm dịch tễ và lâm sàng bệnh giun lươn ở bò sữa tại trại chăn nuôi Công ty cổ
phần Giống bò sữa Mộc Châu

Trần Đức Hoàn, Nguyễn Thị Hương Giang ……………………………………………………………….986

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nghiên cứu phát triển sản phẩm bột giàu beta-caroten từ quả trứng gà (Pouteria lucuma)
Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Cường ……………………………….994
Phân tích dao động mảnh vỏ cầu thoải có cơ tính biến thiên trong môi trường nhiệt độ bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Dương Thành Huân ………………………………………………………………………………………………1001

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Tiềm năng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
Đinh Cao Khuê, Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Thủy………………………………………………….1014
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc –
tỉnh Hòa Bình

Mai Quyên, Nguyễn Phượng Lê………………………………………………………………………………1023
Hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân trong sản xuất bắp cải vietgap trên địa bàn xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội
Nguyễn Thị Phương ………………………………………………………………………………………………1033BÌA TẠP CHÍ KHNNVN