Năm 2019 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2019
06/05/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Ảnh hưởng của thức ăn đến đặc điểm sinh học nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) nuôi trong phòng thí nghiệm Trần Ngọc Cảm, Nguyễn …

Số 11 – 2019
28/04/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Nghiên cứu hoạt tính đối kháng (Allelopathy) của thân, lá cây gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich.) tới khả năng sinh trưởng của cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) trong …

Số 11 – 2019
27/04/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Nghiên cứu hoạt tính đối kháng (Allelopathy) của thân, lá cây gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich.) tới khả năng sinh trưởng của cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) trong …

Số 10 – 2019
28/02/2020

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý hệ thống cây xanh trong trường trung học cơ sở thuộc quận Hà Đông, Hà …

Số 9 – 2019
31/12/2019

MỤC LỤC – CONTENTS KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT Đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam …

số 8 – 2019
25/12/2019

MỤC LỤC – CONTENTS CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng progesterone …

Số 7 – 2019
03/12/2019

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh trưởng, năng suất giống khoai tây KT4 tại Thanh Trì, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hương, …

Số 6 – 2019
21/11/2019

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Thực trạng sản xuất và phát triển cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch) tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồ Lam, …

Số 5 – 2019
17/10/2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Chế tạo vacxin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn …

Số 4 – 2019
01/10/2019

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Thành phần sâu hại bộ cánh vảy trên ngô và diễn biến mật độ sâu xanh Helicoverpa armigera (Hübner) tại thủ đô Viêng Chăn, Lào     Hatsada Virachack, Hồ …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN