Số 4 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – 2018

Đăng ngày:16/08/ 2018

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Phát hiện và xác định virus gây bệnh khảm lá rau diếp ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng
Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Phương Anh …………………………………….. 291
Đặc điểm hình thái và mã vạch dna của loài cây bảy lá một hoa, Paris vietnamensis
(Takht.) H.Li, ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quỳnh Nga, Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Thu,
Ninh Thị Phíp, Đoàn Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Nhật Linh …………………. 301
Khả năng kết hợp về năng suất và góc lá của các dòng ngô lá đứng
Nguyễn Văn Việt, Vũ Văn Liết, Vũ Thị Bích Hạnh, Hoàng Thị Thùy,
Dương Thị Loan, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Hà ………………………………………………. 312

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đặc điểm bệnh lý của chó mắc khối u tế bào leydig dịch hoàn
(Interstitial Cell Tumor) ở khu vực Hà Nội

Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Bùi Trần Anh Đào,
Bùi Thị Tố Nga, Nguyễn Thị Hương Giang……………………………………………………………………. 323
Đa hình 24-bp insertion-deletetion và C2402T của gen prolactin ở hai giống
gà bản địa Việt Nam: gà Ri và gà Mía

Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Châu Giang …………………………………………………………. 332

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Đánh giá tình hình hạn hán tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1984 – 2016
Ngô Thanh Sơn, Hoàng Lê Hường, Luyện Hữu Cử, Nguyễn Hữu Thành ………………………. 339
Tác động của khai thác than đến cảnh quan, môi trường và sử dụng đất tại
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Vũ Thắng Phương, Đỗ Nguyên Hải, Võ Tử Can …………………………………………………………. 351
Đánh giá hiệu quả của một số loại sử dụng đất chuyển đổi từ đất trồng
lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nguyễn Tuấn Hùng, Hoàng Thái Đại ……………………………………………………………………….. 364

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Tuyển chọn, định danh và xác định ảnh hưởng của một số yếu tố tới
khả năng sinh cellulase của vi khuẩn lactic

Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Peter Vandamme …………………………………………………………………. 373
Nghiên cứu khả năng ứng dụng lycopen trích ly từ bã cà chua trong bảo quản
thịt lợn

Trần Thị Định, Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Nhung, Nguyễn Ngọc Cường ………………………………………………………………………………………………. 382
Nghiên cứu công nghệ khai thác dầu hạt tía tô
Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bùi Quang Thuật, Lê Danh Tuyên…………………………………………. 389
Thiết kế máy lốc 3 trục phù hợp với yêu cầu của cơ sở sản xuất nhỏ
Nguyễn Hữu Hưởng, Tống Ngọc Tuấn ……………………………………………………………………… 398

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Tích tụ và tập trung đất đai: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển nông
nghiệp hàng hóa ở Việt Nam

Đỗ Kim Chung ………………………………………………………………………………………………………. 412BÌA TẠP CHÍ KHNNVN