Số 12 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2023

Đăng ngày:29/12/ 2023

MỤC LỤC CONTENTS

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Isolation, identification, and biological characterization of chitinase-producing actinomyces from Yok Don national park
Dinh Minh Tran, To Uyen Huynh, Anh Dzung Nguyen ……………………………………………..1517
Đánh giá và dự báo trữ lượng ngoài tự nhiên của một số loài nấm lớn ở Tây Nguyên
Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Hùng Mạnh, Bùi Thị Tuyết Xuân,
Nguyễn Tiến Dũng ……………………………………………………………………………………………….1527
Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm Talaromyces spp. có khả năng phân giải kali khó tan
Đặng Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thu, Vũ Hiền Anh, Phạm Hồng Hiển,
Nguyễn Xuân Cảnh …………………………………………………………………………………………….. 1539
Đánh giá đa dạng di truyền 12 mẫu giống đông trùng hạ thảo thu thập ở Việt Nam bằng chỉ thị RAPD và ISSR
Nông Thị Huệ, Trần Thị Thảo, Lê Phương Linh, Ninh Thị Thảo, Ngô Xuân Nghiễn,
Đinh Trường Sơn ……………………………………………………………………………………………….. 1549
Nghiên cứu định loại và điều kiện sinh tổng hợp laccase của chủng nấm mục trắng Trametes polyzona TĐ16
Nguyễn Thị Hồng Liên, Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thị Nhung,
Phan Thị Hồng Thảo …………………………………………………………………………………………… 1561
Định danh các chủng nấm bào ngư (Pleurotus spp.) thu nhận tại khu vực phía nam dựa trên phân tích đặc điểm hình thái và trình tự ITS
Phạm Văn Lộc, Ngô Thùy Trâm, Lê Thanh Nhàn, Phạm Nguyễn Đức Hoàng,
Nguyễn Hoàng Dũng, Hồ Bảo Thùy Quyên ……………………………………………………………. 1569
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng hệ sợi và ảnh hưởng của tỷ lệ cám mạch đến sự hình thành, phát triển quả thể của nấm hoàng chi (Tomophagus cattienensis)
Nguyễn Thị Huyền Trang, Ngô Xuân Nghiễn, Trần Đông Anh, Nguyễn Thị Luyện,
Nguyễn Thị Bích Thùy …………………………………………………………………………………………. 1581

Chọn giống và thực nghiệm trồng Hymenopellis radicata (nấm Mối đen) trên nguồn cơ chất thông dụng địa phương tại thành phố Đà Nẵng
Trần Thị Thu Thủy, Võ Trần Khánh Huyền, Vũ Thùy Dương, Phạm Châu Huỳnh ………..1592
Cải thiện năng suất, chất lượng giống nấm Linh chi (Ganoderma spp.) bằng phương pháp gây đột biến sử dụng tia gamma (Cobalt 60)
Nguyễn Thị Giang, Phạm Xuân Hội, Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Hằng …………. 1601
Đánh giá đa dạng di truyền của 10 mẫu giống nấm sò (Pleurotus spp.) bằng chỉ thị RAPD và ISSR
Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Bích Thuỳ,
Nông Thị Huệ, Ngô Xuân Nghiễn …………………………………………………………………………..1612
Một số đặc điểm sinh trưởng hệ sợi, sự hình thành và phát triển quả thể nấm Linh chi (Ganoderma orbiforme) FM6 thu thập tại vườn quốc gia Pù Mát
Nguyễn Thị Luyện, Nguyễn Thị Huyền Trang, Ngô Xuân Nghiễn,
Nguyễn Xuân Cảnh ………………………………………………………………………………………………1622
Nghiên cứu đa dạng thành phần loài nấm thuộc ngành Basidiomycota tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Trần Thị Phú, Đỗ Hồng Hạnh, Nguyễn Thành Trung ……………………………………………… 1635
Khảo sát đặc điểm sinh trưởng hệ sợi của chủng nấm Linh chi đen Amauroderma subresinosum Am-4
Trần Thu Hà, Nguyễn Hàm Chi, Nguyễn Văn Giang ……………………………………………… 1647BÌA TẠP CHÍ KHNNVN