Số 1 - Năm 2012 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – Năm 2012

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Đặc điểm hình thái, sinh học chính của loài ruồi bắt mồi Dideopsis aegrota Fabricius (diptera: syrphidae) trên rệp muội xanh hại cây có múi ở Chương Mỹ, Hà Nội Major Morphological and Biological Features of the Syrphid Predator Dideopsis aegrota Fabriciu
Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Nguyễn Văn Đĩnh
1
2.Hiệu quả của một số loại phân hữu cơ bón lá đến sinh trưởng và năng suất lúa Bắc thơm 7 sản xuất theo hướng hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội Effectiveness of Organic Foliar-Fertilizers to Growth and Yield of Bacthom 7 Rice Variety to be Produced by Organic Dir
Phạm Tiến Dũng
9
3.Phân tích đa dạng di truyền mẫu giống lúa canh tác nhờ nước trời bằng chỉ thị SSR Analysis of Genetic Diversity in Rainfed Rice Accessions by SSR Markers
Vũ Thị Thu Hiền, Phạm Văn Cường
15
4.Thành phần sâu hại vừng và diễn biến mật độ sâu cuốn lá Antigastra catalaunialis (DUP.) (Lep.: Pyralidae) năm 2010, 2011 tại Lộc Hà, Hà Tĩnh Sesami Insect Pest Composition and Density Variation of Leaffolder Antigastra catalaunalis (Dup.) (Lep.: Pyralida
Nguyễn Đức Khánh, Đặng Thị Dung
25
5.Kết quả nghiên cứu một số chủng nấm ký sinh trên rệp sáp hại cà phê tại Tây Nguyên Results of Research on Some Strain Mycopathogens on Coffee Scale Insect in Centre Highland
Phạm Văn Nhạ, Hồ Thị Thu Giang, Phạm Thị Vượng, Đồng Thị Thanh, Trần Thị Tuyết, Đặng Thanh Thúy, Phạm Duy Trọng
34
6.Một số kết quả nghiên cứu về loài ong ký sinh Stenomesius sp. (Hym.: Eulophidae) trên sâu cuốn lá đậu xanh Omiodes indicata (F.) (Lep.: Pyralidae) vụ xuân 2010 tại Nghi Lộc, Nghệ An Some Reseach Result on Larval Ectoparsitoid Stenomesius sp. (Hym.: Euloph
Võ Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Dung, Khuất Đăng Long
41
7.Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ hốc và phương thức gieo hạt đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc L23 trong điều kiện vụ xuân tại Ý Yên – Nam Định Growth, Development and Yield of Groundnut (Arachis hypogaea L.) of L23 Variety as Influenced b
Ninh Thị Phíp, Trần Thị Thanh Phương
50
8.Nghiên cứu một số đặc điểm chịu hạn và năng suất của các mẫu giống lúa nương tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Drought Tolerance and Yield of Upland Rice Varieties Currently Grown in Thuan Chau district, Son La province
Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Kim Thanh
58
9.Ảnh hưởng của phân NPK đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc Effects of NPK on the Growth, Development, Yield and Quality of Tay Bac’s Indigenous Cucumber
Phạm Quang Thắng, Trần Thị Minh Hằng
66
10.Ảnh hưởng của độ thiếu hụt nước ở các giai đoạn sinh trưởng đến quang hợp, năng suất và hiệu suất sử dụng nước của ngô nếp Effect of Water Deficit Level at Different Growth Stages on Photosynthesis, Yield and Water Use Efficiency of Sticky Maize (Zea mays
¬Chu Anh Tiệp, Li Fu-sheng
74
11.Khả năng sản xuất và chất lượng của một số giống cỏ và cây thức ăn gia súc cho bò sữa tại Nghĩa Đàn, Nghệ An Edible Biomass Productivity and Quality of Forages as Feeds for Dairy Cows in Nghia Dan, Nghe An
Hoàng Văn Tạo, Trần Đức Viên
84
12.Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma viride phòng trừ một số bệnh nấm hại vùng rễ cây khoai tây, lạc, đậu tương Production and Application of Fungal Antagonists Trichoderma to Control Some Soil-borne Fungal Diseases of Potato
Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Thị Tú, Bùi Văn Công
95
13.Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm đến sinh trưởng và năng suất củ mạch môn trên đất xám feralit tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Influence of Nitrogen Dose on Growth and Tuberous Root Yield of Mondo Grass on Feralit Soil at Hạ Hòa District, Phu Tho Province
Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hải
103
14.Kết quả xác định loài châu chấu phổ biến thuộc giống Hieroglyphus (Orthoptera: Acrididae) tại tỉnh Hòa Bình, năm 2010-2011 Results of Identification of Common Species in Genus Hieroglyphus (Orthoptera: Acrididae) in Hoa Binh Province in 2010-2011
Nguyễn Hồng Yến, Đinh Đại Quang, Nguyễn Lan Hương, Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Văn Đĩnh
111
15.Kết quả xác định loài châu chấu phổ biến thuộc giống Hieroglyphus (Orthoptera: Acrididae) tại tỉnh Hòa Bình, năm 2010-2011 Results of Identification of Common Species in Genus Hieroglyphus (Orthoptera: Acrididae) in Hoa Binh Province in 2010-2011
Nguyễn Hồng Yến, Đinh Đại Quang, Nguyễn Lan Hương, Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Văn Đĩnh
111
16.Giống lúa lai hai dòng mới TH7-5 New two-line hybrid rice TH7-5
Phạm Thị Ngọc Yến, Vũ Bình Hải, Nguyễn Văn Mười, Trần Văn Quang,Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Trâm
117
17.Ảnh hưởng của việc bón phân viên nén hữu cơ khoáng chậm tan theo thời gian sinh trưởng đến năng suất ngô trên đất cát Quảng Bình Effect of Pressed and Slow-Release Organic Mineral Granular Fertilizer on Yield of Corn Grown on Sandy Soil in Quang Binh
Phạm Đức Ngà, Trần Thị Đào, Nguyễn Tất Cảnh
127
CHĂN NUÔI, THÚ Y & NTTS
1.Ảnh hưởng đa hình gen Myogenin lên các tính trạng chất lượng thịt lợn Influence of Myogenin Polymorphism on Meat Quality Traits in Pigs
Đỗ Võ Anh Khoa
135
2.Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan nhỏ do Clonorchis sinensis Epidemiological Characteristics of Small Liver Fluke Infection Caused by Clonorchis sinensis
Trần Văn Quyên, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Chiên, Nguyễn Văn Phương
142
3.So sánh khả năng sử dụng một số nguồn protein thực vật thay thế bột cá trong sản xuất thức ăn cho cá chép (Cyprinus carpio) Comparison of Some Plant Protein Used to Replace Fish Meal in Common Carp (Cyprinus carpio) Feeds
Dương Văn Thanh, Trần Đình Luân, Trần Thị Nắng Thu
148
4.Ảnh hưởng của mức thay thế thức ăn viên hỗn hợp bằng rau muống (Ipomoea aquatica) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất của thỏ thịt New Zealand Effects of Replacement of Complete Pellets with Water Spinash (Ipomoea aquatica) in the D
Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Dương Huyền, Nguyễn Ngọc Bằng, Mai Thị Thơm
158
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Tình hình phát thải khí metan (CH4) do hoạt động canh tác lúa nước ở khu vực đồng bằng sông Hồng Methane Emission Situation of Rice Paddy in Red River Delta
Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Đức Hùng, Trần Thị Lệ Hà, Nguyễn Thọ Hoàng
165
2.Nghiên cứu tính chất đất vùng cửa Ba Lạt huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định Soil Properties of Balat Estuary, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hữu Thành
173
3.Ảnh hưởng của cường độ sục khí đến hiện tượng tắc màng lọc trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học kết hợp lọc màng Effects of Aeration Intensity on Membrane Fouling in A Membrane Bioreactor Treating Domestic Wastewater
Đỗ Khắc Uẩn, Ick T. Yeom
182
KINH TẾ, XÃ HỘI & PTNT
1.Ước tính lượng khí thải từ đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng ở vùng đồng bằng sông Hồng An Estimation of Air Pollutant Emissions from Open Rice Straw Burning in the Red River Delta 
Nguyễn Mậu Dũng

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN