Số 3 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – 2021

Đăng ngày:19/03/ 2021

MỤC LỤC CONTENTS

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hoàng cầm (Scutellaria baicalensis Georgi.)
Đinh Trường Sơn, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Hải Ninh, Ninh Thị Phíp,Phạm Ngọc Khánh,
Đặng Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thanh Hải………………………………….301
Nâng cao năng suất và sinh trưởng hệ sợi nấm đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull.: fr.) Pers)thông qua tối ưu điều kiện dinh dưỡng
Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thu Nhường, Ngô Xuân Nghiễn,
Nguyễn Thị Luyện, Trần Đông Anh, Nguyễn Thị Bích Thùy …………………………………………311
Đặc điểm sinh học của một số chủng nấm mốc phân lập từ bánh men rượu Thanh Hoá
Nguyễn Huy Thuần, Lê Thị Hạnh, Trần Đăng Khánh, Nguyễn Văn Giang …………………….322
Ảnh hưởng của một số dịch nghiền hữu cơ đến sự kéo dài chồi in vitro cây lan Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum Lindl.)
Đặng Thị Thanh Tâm, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Lâm Hải,
Nguyễn Thanh Hải, Đinh Trường Sơn……………………………………………………………………….331
Ảnh hưởng của đột biến điểm G/T tại đầu 5’ intron 1 gen Waxy đến hàm lượng amylose và độ bền gel ở một số mẫu giống lúa Việt Nam
Nguyễn Quốc Trung, Lưu Thị Vân, Nguyễn Chính Việt, Tống Văn Hải………………………….339
Mối liên quan giữa đa hình gen insulin và protein liên kết với yếu tố sinh trưởng giống insulin với khối lượng cơ thể ở gà Liên Minh
Trần Thị Bình Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Trà, Đỗ Thị Thu Nguyệt,
Nguyễn Hữu Đức, Lê Công Toán, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nguyễn Mạnh Linh,
Hoàng Thị Yến, Vũ Công Quý, Vũ Đức Quý, Phạm Thu Giang …………………………………….347
Khả năng kháng nấm Penicillium digitatum gây thối cam của dịch nuôi nấm Trichoderma
Vũ Xuân Tạo, Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Cảnh,
Thái Hạnh Dung, Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Nhật Tân, Nguyễn Trần Hà Anh,
Trần Văn Tuấn ……………………………………………………………………………………………………….355

Nghiên cứu sử dụng nano bạc trong nhân giống in vitro cúc Bách nhật (Gomphrena globosa L.) từ lá
Bùi Thị Thu Hương, Đồng Huy Giới …………………………………………………………………………363
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro giống khoai tầng vàng (Colocasia esculenta (L.) Schott) thu thập tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Lâm Hải, Phạm Thị Thu Hằng, Đinh Trường Sơn, Đặng Thị Thanh Tâm,
Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Thủy …………………………………..370
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn lactic và ứng dụng trong thử nghiệm chế biến tạo sản phẩm nấm sò lên men
Nguyễn Thanh Huyền, Lê Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn,
Trần Thị Đào, Phạm Thị Thu Trang, Vũ Thị Ly, Nguyễn Hoàng Anh,
Hoàng Hải Hà, Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Cảnh ……………………………………………………..379
Phân lập và đánh giá đặc tính của chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh học định hướng ứng dụng trong xử lý nước thải
Trần Thị Đào, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thành Trung,
Nguyễn Huy Thuần, Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Cảnh ……………………………………………….389
Chọn tạo giống cà chua thuần kháng bệnh xoăn vàng lá bằng chỉ thị phân tử ADN
Tống Văn Hải, Phan Hữu Tôn, Phan Thị Hiền, Nguyễn Quốc Trung …………………………….399
Ảnh hưởng của mật độ giống ban đầu, nhiệt độ và pH đến khả năng biểu hiện lactoferrin từ chủng Pichia pastoris KM71H – 3 tái tổ hợp
Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Trương Quốc Phong ……………………………………….410
Phân tích các locus tính trạng số lượng (QTLs) một số tính trạng nông học ở lúa (Oryza sativa L.) trồng tại Việt Nam
Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Quốc Trung,
Phạm Văn Cường……………………………………………………………………………………………………417BÌA TẠP CHÍ KHNNVN