Số 2 - Năm 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2017

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CẤY VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA CẢM QUANG BAO THAI LÙN
Vũ Duy Hoàng 1*, Vũ Đức Thắng2
137
2. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÀ GAI LEO TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
Phùng Thị Thu Hà*, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Hữu Cường
146
3. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC KALI BÓN ĐẾN KHẢ NĂNG QUANG HỢP VÀ VẬN CHUYỂN HYDRAT CARBON KHÔNG CẤU TRÚC CỦA DÒNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY DCG72
Lê Văn Khánh1*, Vũ Quang Sáng2, Tăng Thị Hạnh2, Đinh Mai Thùy Linh3
155
4. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC MẪU GIỐNG VỪNG (Sesamum indicum L.) SỬ DỤNG CHỈ THỊ SSR VÀ SRAP
Nguyễn Tài Toàn1*, Trần Tú Ngà2, Vũ Văn Liết2, Nguyễn Quốc Trung3
164
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH PORCINE DELTACORONAVIRUS (PDCoV) GÂY TIÊU CHẢY Ở LỢN NUÔI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỈNH THÁI BÌNH
Lê Văn Phan1* , Cao Thị Bích Phượng1 , Đồng Văn Hiếu1 , Lê Đình Quyền2 , Phạm Ngọc Thạch1
171
2. GIÁM SÁT SỰ LƯU HÀNH VIRUS CÚM A (H5N1, H5N6 VÀ H7N9) TẠI MỘT SỐ CHỢ Ở CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC GIÁP TRUNG QUỐC
Nguyễn Thị Lan* , Phạm Ngọc Thạch, Đào Lê Anh, Trịnh Đình Thâu
178
3. NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA CHỦNG VIRUS KTY-PRRS-01 PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM
Phạm Văn Sơn1* , Nguyễn Thị Lan2 , Nguyễn Văn Cảm3 , Nguyễn Bá Hiên2
188
4. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM VIRUS ĐỐM TRẮNG TỪ CÁY ĐỎ (Uca sp.) SANG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei)
Trương Thị Mỹ Hạnh1* , Huỳnh Thị Mỹ Lệ2 , Phạm Thế Việt1 , Phan Thị Vân1 SANG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei)
198
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU SUẤT TRÍCH LY POLYPHENOL TỪ LÁ CHÈ (Camellia sinensis (L) O. Kuntze)
Giang Trung Khoa1*, Bùi Quang Thuật2 , Ngô Xuân Mạnh1
205
2. KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA IN VITRO CỦA DỊCH CHIẾT LÁ CA CAO (Theobroma cacao) VÀ THỬ NGHIỆM HẠN CHẾ OXY HÓA LIPID TRÊN CƠ THỊT CÁ BỚP
Nguyễn Thị Huyền1 , Phạm Thị Kim Quyên2 và Nguyễn Thế Hân1*
214
3. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA DỊCH CHIẾT CHÙM NGÂY (Moringa oleifera) TRÊN CHUỘT GÂY TỔN THƯƠNG GAN BẰNG CARBON TETRACHLORIDE (CCl4 )
Phí Thị Cẩm Miện1*, Trần Văn Thái2 , Đồng Huy Giới1 , Bùi Thị Thu Hương1 , Đỗ Thị Thảo3
225
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
Ngô Thế Tuyển1 , Ninh Xuân Trung2 , Ngô Thị Thuận2*
234
2. PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
Nguyễn Ngọc Thắng* , Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thành Công
243
3. TÁC ĐỘNG CỦA THAM GIA LIÊN KẾT TRONG SỬ DỤNG NGÔ LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐẾN THU NHẬP CỦA CÁC HỘ CHĂN NUÔI LỢN Ở SƠN LA
Trần Quang Trung* , Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Đăng Học
253
4. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HẢI DƯƠNG
Nguyễn Văn Duy1*, Phạm Văn Hùng2
262
5. THAY ĐỔI SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN VÙNG VEN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
Lê Ánh Dương1*, Phạm Thị Mỹ Dung2
270


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN