Số 4 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – 2022

Đăng ngày:16/03/ 2022

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Xác định hàm lượng flavonoid tổng, anthocyanin tổng và hoạt tính chống oxy hóa của các
phân đoạn cao chiết hoa đậu biếc (
Clitoria ternatea)

Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa, Nguyễn Thị Huỳnh Như …………………………………………..417
Đánh giá đa dạng di truyền và cấu trúc quần thể chanh leo (Passiflora edulis Sim.) nhập nội bằng chỉ thị SRAP và ISSR
Trần Đức Trung, Nguyễn Văn Viết, Bùi Quang Đãng …………………………………………………425

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đa dạng thành phần loài động vật đáy vào mùa mưa ở khu vực nuôi tôm, tỉnh Cà Mau
Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Thị Ngọc Hiền,
Vũ Ngọc Út, Huỳnh Trường Giang …………………………………………………………………………..436
Tối ưu hóa mức sử dụng một số bột thảo dược trong khẩu phần đến hàm lượng cholesterol tổng số trong máu gà bằng phương pháp đáp ứng bề mặt
Hà Xuân Bộ, Vũ Việt Anh, Đặng Thúy Nhung ……………………………………………………………445
Ảnh hưởng của mật độ, thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá Măng (Elopichthys bambusa Richardson, 1844) từ giai đoạn cá bột lên cá giống
Nguyễn Hải Sơn, Võ Văn Bình, Nguyễn Hữu Quân, Đặng Thị Lụa …………………………….. 456
Ảnh hưởng của các loại thức ăn đển khả năng tăng trưởng quần thể của Copepoda
(
Apocyclops panamensis Marsh, 1913)

Lê Minh Tuệ, Nguyễn Phi Nam, Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Văn Huy,
Phan Thị Hương, Hà Thị Huệ ………………………………………………………………………………….467
Thử nghiệm kết hợp nano bạc và florfenicol trong điều trị bệnh do vi khuẩn Aeromonas veronii trên cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus)
Nguyễn Thị Dung, Lê Việt Dũng, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài …………………………… 475
564

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Dự báo biến động sử dụng đất tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bằng mô hình tích hợp GIS, chuỗi Markov và hồi quy logistic
Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Cương ………………………………………………………………….484
Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu cấp huyện ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Sơn La
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Bích Yên …………………………………………………………………. 498

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Hiệu quả kĩ thuật trong chăn nuôi vịt biển vùng ven biển Đồng Bằng sông Hồng
Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Tiến Vượng, Tô Thế Nguyên, Nguyễn Công Tiệp ……………………… 510
Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng thịt lợn an toàn sinh học tại Việt Nam: Lý luận và thực tiễn
Lê Thanh Hà, Đỗ Quang Giám, Trần Quang Trung …………………………………………………..518
Thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa tại Việt Nam
Nguyễn Đăng Học, Bùi Thị Khánh Hòa ………………………………………………………………….. 528
Vận dụng mô hình SCP phát triển thị trường cá bống bớp ổn định tại huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định

Bùi Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Oanh,
Đoàn Thị Ngọc Thúy………………………………………………………………………………………………539

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan về hành vi tiêu dùng xanh
Chu Thị Kim Loan ………………………………………………………………………………………………….551BÌA TẠP CHÍ KHNNVN