Số 1 - Năm 2007 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – Năm 2007

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Một số biện pháp cải thiện mã quả xoài tròn và xoài Hôi Yên Châu
Phạm Thị Hương
2.Nghiên cứu ảnh hưởng của đạm đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa tại huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây
Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Hường và Nguyễn Văn Thái
3.Ảnh hưởng của thời vụ đến năng suất và chất lượng ngô rau trên đất Gia Lâm, Hà nội
Vũ Văn Liết, Phạm Văn Toán
CHĂN NUÔI THỦY SẢN
1.Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật Bamin đến chất lượng không khí chuồng nuôi lợn
Lại Thị Cúc, Trần Văn Quyên
2.Chuẩn hóa phương pháp sàng lọc định tính kiểm soát tồn dư kháng sinh trong thực phẩm có nguồn gốc động vật theo Qui định số 2002/657/EC
Phạm Kim Đăng, Marie-Louise Scippo; Guy Degand; Caroline Souny; Guy Maghuin-Rogister
3.Đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt ở lợn Landrace, Yorkshire và F1
Phan Xuân Hảo
4.Phân biệt sán lá ruột nhỏ Haplorchis taichui và H.pumilio với các loại sán lá khác sử dụng chỉ thị ITS-2 (internal transcribed spacer)
Kim Văn Vận; Lê Thanh Hòa; Nguyễn Thị Bích Nga; Nguyễn Thị Tuyết Nhung; Anders Dalgaard
ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
1.Điều tra, đánh giá sử dụng tài nguyên nước mặt tỉnh Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên
Vũ Quang An; Nguyễn Quang Học
2.Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất ở một số địa phương Việt Nam
Vũ Thị Bình
3.Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng và hiệu quả của loại phân này bón cho cây lạc xuân trên đất bạc màu Hiệp Hòa – Bắc Giang
Nguyễn Xuân Thành; Ninh Minh Phương; Nguyễn Thế Bình
4.Thực trạng công tác bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2010
Phạm Thế Trịnh; Y Ghi Niê
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Các tham số ổn địnhtrong chọn giống cây trồng
Nguyễn Đình Hiền; Lê Quý Kha
2.Ảnh hưởng của lương khô bổ sung bột rau ngót, bột dịch nấm men bia thủy phân đến sức khỏe bộ đội
Nguyễn Văn Lục; Phạm Thị Tố
3.Mô hình tính toán các thông số giới hạn trong hệ thống băng tải ống
Nguyễn Thanh Nam; Hoàng Đức Liên
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Tình hình thực hiện qui trình sản xuất rau an toàn ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà nội
Bùi Thị Gia
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG
1.Thông tin hoạt động khoa học 


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN