Số 4 - Năm 2003 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2003

Đăng ngày:21/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Tuyển chọn các chủng Bacillus thuringiensis có khả năng diệt sâu tơ và sâu xanh
Nguyễn Thị Hoài Hà, Ngô Giang Liên
261
2.Xác định khả năng kết hợp về tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng phương pháp lai luân giao 
Nguyễn Thế Hùng
265
3.Xác định dung lượng mẫu ở một số chỉ tiêu nghiên cứu với cây đậu tương
Nguyễn Thị Lan
270
4.một số đặc điểm hình thái, sinh học – sinh thái của sâu cuốn lá lạc đầu đen, Archips asiaticus (Walsingham) 
Nguyễn Đức Khánh, Đặng Thị Dung
275
5.Hiệu quả của phối hợp NPK đến sinh trưởng và năng suất của cà phê chè Catimor thời kỳ kinh doanh trên đất đỏ bazan huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
Bùi Văn Sỹ, Hoàng Minh Tấn
280
6.Nghiên cứu khả năng kháng các chủng bạc lá Việt Nam của tập đoàn chỉ thị chứa gen chống bệnh khác nhau
Phan Hữu Tôn và Bùi Trọng Thuỷ
284
7.Ảnh hưởng của phân sinh học tới bệnh tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne incognita Kofoid et White, 1919/Chitwood, 1949) trên cà chua vụ đông xuân 2002-2003
Ngô Thị Xuyên
289
CHĂN NUÔI – THÚ Y
1.Hiệu quả của việc bổ sung vitamin C cho gà trống sinh sản
Bùi Hữu Đoàn
294
2.Thực trạng bệnh Gumboro ở các đàn gà thịt nuôi tập trung trong gia đình
Trương Quang
298
3.Tình hình chăn nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi dưỡng trâu bò tại huyện vĩnh tường – vĩnh phúc 
Bùi Quang Tuấn và Nguyễn Xuân Trạch
303
ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
1.Ảnh hưởng dòng chảy mặt trên đất dốc đến thay đổi lý hoá tính của đất lúa nước dưới chân đồi tại Tân Minh – Đà Bắc – Hoà Bình
Nguyễn Văn Dung, Trần Đức Viên, Phạm Tiến Dũng
308
2.Vấn đề xói mòn đất ở vùng okinawa – nhật bản
Vũ Thị Phương Thụy
314
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.. Mô hình cố định, ngẫu nhiên và hỗn hợptrong phân tích phương sai
Vũ Đình Hiền
319
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Làng nghề ở Hà Tây: Thực trạng và giải pháp
Lê Phượng Lê
328
TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1.Thông tin khoa học công nghệ nông nghiệp
BBT


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN