Số 3 - Năm 2006 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2006

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Kết quả chọn tạo giống lúa lai hai dòng mới TH3-4
Nguyễn Thị Trâm, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Trọng Tú, Vũ Thị Bích Ngọc, Lê Thị Khải Hoàn và cs
2.Thu thập, nghiên cứu giống ngô địa phương tạo vật liệu chọn giống ngô chịu hạn cho vùng miền núi phía Bắc Việt Nam
Vũ Văn Liết, Đồng Huy Giới
3.Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng và phát triển của một số giống bưởi Đoan Hùng
Phạm Thị Hương
CHĂN NUÔI THÚ Y
1.Nghiên cứu giá trị thức ăn của một số cây thức ăn gia súc có nguồn gốc từ vùng ôn đới tại Gia Lâm – Hà Nội 
Bùi Quang Tuấn:
1
2.Năng suất sinh sản, nuôi thịt, chất lượng thân thịt và chất lượng thịt của lợn nái Móng Cái phối giống với lợn đực yorkshire và pietrain
Nguyễn Văn Thắng, Đặng Vũ Bình
3.Ảnh hưởng của ủ kiềm hoá rơm tươi với urê đến khả năng thu nhận thức ăn và tăng trọng của bê sinh trưởng 
Nguyễn Xuân Trạch, Bùi Quang Tuấn
1
4.Đánh giá tính năng sản xuất của lợn đực ngoại Landrace, Yorkshire và F1(Landrace x Yorkshire) đời bố mẹ
Phan Xuân Hảo
5.Ảnh hưởng của stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý, lượng thức ăn và nước uống thu nhận của bò lai F1 (50% HF) nuôi tại Ba Vì trong mùa hè
Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Tú
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Ảnh hưởng của biến dạng dẻo tới cơ tính của hợp kim AlMgSi khi hoá già
Nguyễn Khắc Thông, Đào Quang Kế
2.Phần mềm tính toán khoa học RST2ANU giải bài toán tối ưu toàn cục
Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà
3.Xác định góc nâng giới hạn của cam trụ trên máy đóng bầu mía giống
Đỗ Hữu Quyết
4.Mô hình ổn định và chương trình GGebiplot
Nguyễn Đình Hiền
5.Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất dựa trên dữ liệu GIS
Trần Vũ Hà, Phạm Thị Ngọc Minh, Phan Trọng Tiến, Phạm Hữu Vinh, Lê Phan Minh Tuấn, Đặng Xuân Hà, Nguyễn Hải Thanh
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Hệ thống chỉ tiêu kinh tế sử dụng trong phân tích kinh tế trang trại
Bùi Bằng Đoàn
2.Tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải ở Việt Nam
Nguyễn Mậu Dũng
3.Tiếp cận “ Phát triển bền vững” trên thế giới và tiến trình vận dụng – Thực hiện ở Việt Nam
Mai Thanh Cúc


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN