Số 6 - Năm 2006 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2006

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Khả năng phát triển quần thể của nhện bắt mồi Amblyseius victoriensis Womersley, một loài thiên địch quan trọng của nhện đỏ son Tetranychus cinnabarinus Koch và bọ trĩ Thrips palmy Karny
Nguyễn Văn Đĩnh, Phạm Thị Hiếu, Phạm Vân Khánh, Nguyễn Đức Tùng Lê Ngọc Anh, Hoàng Thị Kim Thoa
3
2.Tìm hiểu mức đạm thích hợp cho hai giống ngô nếp địa phương trong điều kiện không tưới và có tưới
Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Văn Liết
11
3.Ảnh hưởng của gốc ghép Volkameriana nhân vô tính và hữu tính đến sinh trưởng, ra hoa, đậu quả của Cam đường canh trồng ở Gia Lâm, Hà Nội
Phạm Thị Hương
18
4.Hiệu lực của phân lân và thời điểm (mùa) bón cho cà phê vối (Coffea canephora Pierre) kinh doanh trên đất bazan ở Tây Nguyên
Lê Hồng Lịch, Nguyễn Quang Thạch, Võ Kim Oanh, Lê Minh Tuấn
22
5.Ảnh hưởng của phân lân đến độ ẩm đất, sinh trưởng và năng suất cà phê vối (Coffea canephora Pierre) trồng ở Tây Nguyên
Lê Hồng Lịch, Nguyễn Quang Thạch, Lê Minh Tuấn, Võ Kim Oanh
28
6.Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ vi sinh MT đến sinh trưởng phát triển và năng suất đậu tương xuân – hè giống D140 trồng tại Gia Lâm – Hà Nội
Nguyễn Thị Kim Thanh
35
7.Nguyên nhân gây bệnh hại hạt giống lúa, ngô, đậu tương, lạc, rau ở một số tỉnh phía bắc Việt Nam và biện pháp phòng trừ
Nguyễn Kim Vân, Ngô Bích Hảo, Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng, Ngô Thị Xuyên, Nguyễn Đức Huy
39
CHĂN NUÔI – THÚ Y
1.Năng suất sinh sản, sinh trưởng và chất lượng thân thịt của các công thức lai giữa lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối giống với lợn đực Duroc và Pietrain
Nguyễn Văn Thắng, Đặng Vũ Bình
48
2.Đáp ứng của đàn gà thịt COBB 500 với khẩu phần protein thấp được bổ sung một số axit amin không thay thế
Đặng Thái Hải
56
3.Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản tại trại cá Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội
Nguyễn Thị Lương Hồng, Lê Văn Lãnh, Lê Huỳnh Thanh Phương, Đặng Thuý Nhung
61
4.Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở của trứng gà nuôi theo phương thức công nghiệp
Nguyễn Thị Mai, Tôn Thất Sơn
65
5.Ảnh hưởng của việc thay thế 50% gạo bằng bột ngô và ủ men đến khả năng sản xuất của lợn gột tại xã Cát Quế, Hoài Đức – Hà Tây
Nguyễn Bá Mùi
71
6.Kết quả nghiên cứu thử nghiệm truyền máu cho chó nghiệp vụ
Nguyễn Văn Thanh
76
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Ảnh hưởng của canxi đến độ bền kết hợp của nhũ tương được làm từ natri caseinat
Nguyễn Đức Doan, Paul vander Meeren
82
2.Xây dựng và triển khai hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web tại Trường Đại học Nông nghiệp I
Phạm Quang Dũng
90
3.Luân giao và Ggebiplot
Nguyễn Đình Hiền
99
4.Ứng dụng công nghệ enzyme để thu nhận đường chức năng fructooligosaccharide (FOS) từ dịch mía
Ngô Xuân Mạnh và cộng sự
105
5.Ứng dụng kỹ thuật tạo lưới trong bài toán mô phỏng dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt
Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Thanh Hào, Hoàng Đức Liên
112
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Nghiên cứu sinh kế các cộng đồng nghèo vùng ven biển Việt Nam
Mai Thanh Cúc
117
TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1.Thông tin hoạt động khoa học công nghệ
BBT


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN