số 9 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

số 9 – 2023

Đăng ngày:19/09/ 2023

 MỤC LỤC CONTENTS

CHĂN NUÔI – THÚ Y
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE

Nghiên cứu hiện tượng đồng nhiễm một số mầm bệnh ở gà có triệu chứng bệnh hô hấp
Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thành Trung, Tô Như Tưởng, Trương Hà Thái,
Chu Thị Thanh Hương, Đặng Hữu Anh, Mai Thị Ngân, Trần Thị Hương Giang,
Lê Văn Trường, Vũ Thị Ngọc, Cao Thị Bích Phượng, Huỳnh Thị Mỹ Lệ ……………………. 1091
Đặc điểm lưu hành kháng thể kháng Avian metapneumovirus ở gà nuôi tại một số tỉnh miền Bắc
Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Bá Hiệp, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thành Trung,
Trương Hà Thái, Chu Thị Thanh Hương, Đặng Hữu Anh, Mai Thị Ngân,
Trần Thị Hương Giang, Lê Văn Trường, Vũ Thị Ngọc, Cao Thị Bích Phượng ……………. 1099
Một số yếu tố liên quan tới số lượng và chất lượng tế bào trứng của buồng trứng bò thu tại lò mổ
Nguyễn Văn Thành, Vũ Minh Lâm, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Hoài Nam,
Đỗ Thị Kim Lành ………………………………………………………………………………………………….1104
Mô hình hoá động thái năng suất trứng cộng dồn của gà Mía bằng hàm hồi quy phi tuyến tính
Hà Xuân Bộ, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Hoàng Thịnh,
Bùi Hữu Đoàn, Đỗ Đức Lực ………………………………………………………………………………….1111
Haematological and biochemical characteristics of Vietnamese ducks
Tran Bich Phuong, Nguyen Thi Phuong Giang, Nguyen Thi Nguyet,
Nguyen Van Thong, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Do Duc Luc,
Nguyen Van Duy, Nguyen Dang Cuong, Pham Kim Dang, Nguyen Thi Vinh ……………… 1119
Hiện trạng sử dụng và hoạt tính sinh học của thảo dược dùng nuôi lợn ở miền Bắc Việt Nam
Nguyễn Công Oánh, Đoàn Thị Thuý Ái, Cù Thị Thiên Thu ………………………………………. 1130
Đặc điểm bệnh lý chủ yếu và sự phân bố của virus gây bệnh trong một số mô đích của lợn mắc dịch tả lợn cổ điển (CSF)
Bùi Thị Tố Nga, Kenji Kawashima, Bùi Trần Anh Đào, Makoto Osaki,
Nguyễn Vũ Sơn, Lê Việt Hải, Tống Đức Thành, Nguyễn Thị Lụa ……………………………… 1140
Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến khả năng sinh trưởng và nhiệt độ bề mặt cơ thể của gà thịt thương phẩm
Chế Minh Tùng, Nguyễn Thị Mỹ Nhân …………………………………………………………………… 1150
Hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ và một số yếu tố nguy cơ liên quan tại trang trại công nghiệp
Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Đỉnh, Nguyễn Văn Thái ………………………………………..1159
Ảnh hưởng của nanocurcumin đến khả năng sinh trưởng, chất lượng thịt và sinh lý máu gà Ross 308
Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Châu Giang,
Lưu Hải Long, Lưu Hải Lân, Lưu Hải Minh, Đặng Thái Hải, Phạm Kim Đăng …………..1166
Effects of dietary cinnamon powder supplements on the growth performance, meat yield,
and physiological and biochemical blood parameters of broilers

Vu Quynh Huong, Nguyen Van Duy, Nguyen Thi Nga, Vu Dinh Ton ………………………… 1176
Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đông lạnh nhanh phôi bò in vitro
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Thu Trang,
Nguyễn Văn Thành, Đỗ Thị Kim Lành …………………………………………………………………… 1186
Nghiên cứu tạo phôi in vitro từ trứng lợn đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa
Đỗ Thị Kim Lành, Nguyễn Huệ Linh, Nguyễn Thị Ngọc Anh ……………………………………..1194
Ứng dụng quy luật hiệu suất giảm dần trong phát triển chăn nuôi bền vững – Bài tổng luận
Nguyễn Xuân Trạch ……………………………………………………………………………………………..1202
Từ phúc lợi động vật tới một phúc lợi: tiếp cận tổng thể đảm bảo cho phát triển chăn nuôi
bền vững

Hán Quang Hạnh, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Xuân Trạch ………………………………………………1216BÌA TẠP CHÍ KHNNVN