Số 2 -2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 -2019

Đăng ngày:12/07/ 2019

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Kết quả chọn tạo dòng lúa thuần chịu ngập cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam 

Phạm Văn Tính, Hoàng Bá Tiến, Trần Văn Quang………………………………………………………. 71

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

An toàn và hiệu lực của vacxin Han-Streptila trên cá rô phi nuôi thương phẩm          

Hồ Thu Thủy, Nguyễn Hữu Vũ, Trần Thị Khánh Chi, Vũ Đức Hạnh,
Nguyễn Bá Tiếp, Nguyễn Viết Không, Lại Thị Lan Hương……………………………………………. 83

Hiện trạng nhiễm sán lá song chủ (Metacercariae) trên cá tra giống và cá tra nuôi thương phẩm tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam         

Đinh Thị Thủy, Nguyễn Quốc Chí………………………………………………………………………………. 92

Một số đặc tính phân tử của Parvovirus type 2 ở chó  phân lập tại thành phố Hà Nội

Võ Văn Hải, Nguyễn Thị Yến, Đào Lê Anh, Hoàng Minh, Bùi Trần Anh Đào,
Bùi Thị Tố Nga, Nguyễn Thị Lan, Lê Văn Phan…………………………………………………………. 100

Sử dụng gạo tấm thay thế ngô trong thức ăn cho lợn thịt         

Nguyễn Hữu Thọ, Nguyển Thế Tường, Trần Xuân Mạnh, Tôn Thất Sơn……………………….. 108

Đánh giá đa dạng di truyền của quần thể gà lạc sơn bằng chỉ thị microsatellite          

Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Ba…………………………………………………………………………… 117

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Dự báo nhu cầu sử dụng nước cho các loại hình sử dụng đất trên lưu vực sông Srepok trong bối cảnh biến đổi khí hậu     

Nguyễn Thị Ngọc Quyên…………………………………………………………………………………………. 126

Graphene oxide-based materials for the treatment of contaminated water:  A review

Le Thi Thu Huong, Ngo Thi Thuong, Nguyen Ngoc Kien, Tran Thanh Hai……………………. 137

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Khả năng đệm lân của đất và nguy cơ rửa trôi lân trong điều kiện bón giảm phân lân dài hạn trên vùng canh tác lúa ba vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long         

Vũ Văn Long, Đoàn Thị Trúc Linh, Châu Minh Khôi………………………………………………….. 150

Thiết kế và chế tạo máy lăn sơn tường

Phạm Thị Hằng, Kiều Văn Viên……………………………………………………………………………….. 157BÌA TẠP CHÍ KHNNVN